80 protsenti tuleohutusülevaatuse kohuslastest ähvardab päästeameti haldusmenetlus

Jaga

2023. aastal puhkes mitteeluhoonetes 370 tulekahju, millest 40 protsendil juhtudest oli põhjuseks elekter. Just seetõttu tuleb veenduda, et kõik ärihoonetes olevad elektripaigaldised on töökorras ja tuleohutusnõuded täidetud. Vaid nii saab kaitsta hoones töötajaid ja ettevõtte vara. Lisaks kaasnevad tihtipeale kahjud seetõttu, et hoones ei saa ajutiselt tööd teha ning ettevõtte töö seisab.

4 minutit lugemist

Tuleõnnetuste vältimiseks täiendatakse tuleohutust puudutavaid seadusi pidevalt. Üheks suurimaks muutuseks on paljude hoonete omanikke puudutav tuleohutusülevaatuse läbiviimise kohustus. 2021. aasta märtsis kehtima hakanud tuleohutuse seaduse muudatusest tulenevalt pidid 2022. ja 2023. aastal tellima tuleohutusülevaatuse suuremad büroohooned ning tööstus- ja laohooned. 2024. aastal on samasugune kohustus suurematel garaažidel.

Ülevaatus tuleb teha kord kolme aasta jooksul ja ülevaatuse tegija sisestab andmed tuleohutusülevaatuste portaali. Ülevaatuse saab teha vaid tuleohutuse spetsialist tase 5 või tuleohutusekspert tase 6 kutsega isik.
Tuleohutusülevaatuse käigus kontrollitakse ehitise, selle territooriumi ja selles toimuva tegevuse vastavust kehtivatele tuleohutusnõuetele, leitakse puudused ning lepitakse kokku tegevused ja tähtajad puuduste kõrvaldamiseks.
Tuleohutusülevaatuste eesmärk on kindlustada heas tuleohutusalases seisukorras ehitised. Ülevaatuse käigus selgitatakse välja hoone tuleohutuses esinevad probleemid ja pakutakse lahendusi. Kuna G4Si teenusevalikus on palju erinevaid tuleohutusega seotud teenuseid, saame aidata klientidel probleeme lahendada ning kui meie ei saa probleemi likvideerida, siis oskame suunata edasi.

Meie kogemuse põhjal ilmneb tuleohutusülevaatuse käigus sageli, et erinevad tuleohutuspaigaldised – näiteks ATS, suitsueemaldussüsteem, evakuatsioonivalgustus või piksekaitse – on hooldamata. Tuleohutuspaigaldiste korrasoleku tagamine on tuleohutuse seisukohalt ülioluline.


Mis saab, kui tuleohutusülevaatus jääb tähtajaks tegemata?

Tuleohutusülevaatuse peavad esitama ligikaudu 10 000 hoone omanikud, kuid senimaani on ülevaatus tehtud umbes 2000 hoonel. See tähendab, et pea 80 protsenti hoonete valdajaist riskib päästeameti sanktsioonidega.
On paradoksaalne, et paljud ei ole tuleohutusülevaatust tellinud, kuna ei soovi seda kulutust teha. Kui hoone omanik pole tuleohutusülevaatuse aruannet tähtajaks esitanud, teeb päästeamet ettekirjutuse koos sunnirahaga, mis võib küündida lausa 3200 euroni. Pärast trahviteate saamist peab hoone omanik ikkagi tellima tuleohutusülevaatuse – päästeamet seda ise tasuta läbi ei vii. Kui tuleohutusülevaatus õigel ajal ära teha, on olenevalt objekti suurusest tegemist vaid mõnesajaeurose investeeringuga.

On ka omanikke, kes kardavad, et nende hoones pole kõik korras. Siinkohal kinnitame, et tuleohutusülevaatuse tulemuseks ei ole ei väärteo- või haldusmenetlus, vaid läbiviija toob esile puudused, misjärel hoone omanik saab need likvideerida. Kui hoone omanik puudused likvideerib ja järelkontrollis selgub, et kõik on korras, siis ongi tuleohutusülevaatus edukalt läbitud.
Kui hoones tulevad välja korralduslikud puudused, näiteks on süsteemid hooldamata või on tulekustuteid puudu, on neid lihtne lahendada ja tegemist pole suurte väljaminekutega. Kui aga peaksid selguma suuremad puudused, saame määrata tähtaja ja detailid läbi rääkida. Kõige olulisem on ikkagi hoone ja selles viibivate inimeste tuleohutus.

Kindlustamaks, et hoone on tuleohutu, on mõistlik tuleohutusülevaatus varakult planeerida. Hoone omanik saab siseneda tuleohutusülevaatuse portaali ja kontrollida, kas tema hoonele on kohustus teha tuleohutusülevaatus. Kui Sinu hoones on kohustuslik tuleohutusülevaatus läbi viia, võta meiega kindlasti ühendust.
Edukalt läbitud tuleohutusülevaatus on oluline ka kindlustusfirmade jaoks. Õnnetuse korral ei pruugi kindlustus kahjusid katta, kui tuleohutusülevaatust ei ole läbitud.

Kes vastutab hoone tuleohutuse eest?

Tuleohutusülevaatuse tegemise korraldab ehitise valdaja. Kui ehitises on mitu valdajat (nt büroohoone), on ülevaatuse korraldamise kohustus omanikul. Ehk kui ettevõte asub rendipinnal, siis vastutab hoone tuleohutuse eest hoone omanik. Siiski tasub meeles pidada, et tuleohutuse seaduse järgi on iga isik kohustatud vastutama tuleohutusnõuete järgimise eest.
Ka ettevõtte juhil lasub vastutus ettevõtte tuleohutuse eest. Kui ettevõttes on haldusjuht või teenust ostetakse sisse haldusfirmalt, ei tasu lootma jääda, et kõik tuleohutusega seotud teemad on korras. Kuna tuleohutusnõudeid täiendatakse pidevalt, kipub juhtuma, et hoone tuleohutuse eest vastutajatel jääb puudu värsketest teadmistest. Just siin saavad appi tulla kvalifitseeritud tuleohutusspetsialistid, kes aitavad veenduda, et hoone tuleohutusega on kõik korras ning hoones viibijate elu ja tervis ei ole ohus ka tuleõnnetuse tekkimisel. Isegi kui vastutavad isikud on läbinud tuleohutusega seotud koolitusi, ei ole saadud teadmised väga mahukas ja keerukas tuleohutusvaldkonnas orienteerumiseks pahatihti piisavad.

Kui kaua läheb tellimise hetkest tuleohutusülevaatuse läbiviimiseni?

Kui hoone omanik võtab meiega ühendust ja avaldab soovi läbi viia tuleohutusülevaatus, on kogu protsessi pikkus keskmiselt 30 päeva. Kui aga taotlus jääb viimasele hetkele ja tuleohutusülevaatuse tähtaeg hakkab peatselt saabuma, võivad järjekorrad olla pikemad.

Tuleohutusülevaatuse tellimiseks täida vorm meie kodulehel ning võtame seejärel Sinuga ühendust.
Kindlasti tasub meeles pidada, et tuleohutusnõuded peavad olema täidetud iga päev, mitte ainult siis, kui tulekul on tuleohutusülevaatus.

Tuleohutumat Eesti!
 

Jaga
14 märts 2024 09:55