Kodulehe kasutustingimused

Käesoleval Internetileheküljel avaldatud materjalid on koostatud ainult selleks, et anda informatsiooni ettevõtte G4S plc, selle tütarettevõtete ja sidusettevõtete kohta (edaspidi „G4S“) ning nende pakutavate teenuste kohta.

Kuigi G4S on antud lehekülje sisu koostamisel rakendanud mõistlikku hoolt ja oskusi, ei anna G4S ühtegi otsest ega kaudset garantiid koduleheküljel leiduva informatsiooni õigsuse ja terviklikkuse osas ega ka antud leheküljelt lingiga viidatud kolmandate isikute poolt avaldatud informatsiooni õigsuse ja terviklikkuse osas.

Käesoleval veebilehel avaldatud materjalid ja informatsioon ei anna ega kujuta endast pakkumist, soovitust või kutset G4S plc aktsiate müümiseks või soovitust G4S plc aktsiate ostmiseks ega ärgita nende ostmiseks pakkumist tegema.

Käesoleva veebilehe külastamisega kinnitate oma nõusolekut sellega, et G4S ei ole, kooskõlas seaduses sätestatud piirangutega, mitte mingil juhul kohustatud hüvitama mis tahes kahju (sealhulgas eriline, kaudne või tulenev kahju), ei lepingulistest kohustustest tulenevat ega lepinguvälist kahju, mis on tekkinud seoses (a) kodulehel leiduva informatsiooniga või leheküljel lingiga viidatud kolmandate isikute poolt avaldatud informatsiooniga või seoses (b) kodulehekülje enda toimimise või mittetoimimisega.

Teenuste osutamisel ja kaupade tarnimisel G4S-i poolt kehtivad G4S-i poolt vastavate teenuste ja kaupade müümiseks kehtestatud tüüptingimused; soovi korral on teil võimalik saada lepingute tüüptingimuste koopiad.

Käesolev kodulehekülg on autoriõigusega kaitstud ning kõik G4S-i intellektuaalomandi õigused (sealhulgas, kuid mitte ainult, kaubamärgid, patendid ja tööstusdisainilahenduste õigused) ning materjalides sisalduvad tootemargid kuuluvad G4S-ile. Antud lehekülgedel sisalduvaid materjale on lubatud oma arvutisse salvestada või välja trükkida ainult isiklikuks ja mitteäriliseks kasutamiseks ning koduleheküljelt pärineva teksti või graafika kohandamine, muutmine või taaskasutamine ilma G4S-i eelneva kirjaliku loata on keelatud.