TURVAGARANTII

Kõigile G4S Koduvalve täis- ja kombineeritud teenuse klientidele kehtib ainulaadne turvagarantii. Garanteerime, et G4Si Koduvalve on nii hea, et ükski varas Sinu kodu ei ohusta. Kui me ei ole piisavalt kiired, et tagada Sinu kodu puutumatus, hüvitame turvagarantii korras Sulle tekitatud kahju. Ilma omavastutuse, välistuste ja liigse ajakuluta. Saame seda Sulle pakkuda, kuna oleme oma teenuse kvaliteedis kindlad.

Turvagarantiiga:

  • puudub omavastutus;
  • hüvitame kodu siseviimistluse taastamise;
  • hüvitame koduse vara taassoetamise väärtuse;
  • hüvitame kahjud ühe kuu jooksul, vastavalt garantiitingimustele.*
     

*Vaata lähemalt: turvagarantii tingimused

Mis kuulub hüvitamisele ja mis summas?

Kõik kahjud hüvitame samaväärsena taassoetamise või taastamise väärtuses. Kogu väljamakstava hüvitise ülempiir on 15 000 eurot, mis enamikul juhtudel on rohkem kui piisav. Omavastutust turvagarantiil ei ole. Seega hüvitame ka kõige väiksemad kulud, mis sissetungi käigus tekkida võivad. 

Kolme kuu jooksul alates sissemurdmisest/vargusest saada G4Sile (turvagarantii@ee.g4s.com) allkirjastatud kahjuavaldus. 

 bcbcbcbc