Koolitused

Pakume laia valikut turvalise käitumise ning turvameetmete ja -vahendite koolitusi nii äri- kui ka avalikule sektorile. 

Korraldame tööalaseid koolitusi vastavalt ettevõtete tellimusele üksikisikutele või gruppidele. Koolituste läbiviimisel kaasame ka teiste valdkondade eksperte, kellel on valdkonnale vastav kõrgem haridus või vastav töökogemus õpetatavas valdkonnas. Meie klientideks on riigiasutused, majutus- ja meelelahutusasutused, tervishoiuasutused, tanklaketid, transpordi- jt ettevõtted.

Koolitused koosnevad nii teooriast kui praktikast ning on alati kavandatud kliendi vajadustest lähtuvalt. Koolitusmeetodina kasutame interaktiivset loengut koos videofilmidega, situatsiooni lahendamise ülesandeid, rollimänge, praktilisi harjutusi ja videotreeningut.

AS G4S Eesti koolitusloa number: 668

LAI VALIK ERINEVAID KOOLITUSI

G4S ainuke ettevõte Eestis, kes pakub nii laia valikut äri- ja turvakoolitusi. Meie trumbiks on koolitajad, kes annavad edasi teoreetilisi teadmisi, illustreerides neid rikkalike praktiliste näidetega.

Pakume laia valikut erinevaid koolitusi:

  • turvalisus - koolitusi viivad läbi pikaajalise kogemusega turvavaldkonna spetsialistid;
  • turva kutsekoolitus;
  • tuleohutus - G4S korraldab koolitusi nii ettevõtete töötajatele, ettevõtetes tuleohutuse eest vastutajatele kui ka igapäevaselt tuletööd tegevatele isikutele;
  • esmaabi - valikus on 6- ja 16-tunnine programm vastavalt kehtivatele seadustele;
  • vetelpääste - rannavalve töötajad või töötada soovijad, ujumisinstruktorid.