Sinu eest valvel!

Märka turvateenindajat

Turvatöötajalt oodatakse lisaks professionaalsele tööle sõbralikku ja asjalikku suhtumist. Sõbralik ja viisakas olek on aidanud nii mõnegi keerulise olukorra kiirelt lahendada või sootuks ära hoida. Selleks, et lisaks asjatundlikule turvatöö tegemisele oleksime head suhtlejad ja osavad klienditeenindajad, saad aga ka sina kliendina kaasa aidata, andes meile asjakohast tagasisidet.

Patrullide ja erinevate objektide turvatöötajad, turvatehnikud, lennujulgestajad, häirejuhtimise spetsialistid, kliendihaldurid, sularahavedajad ja paljud teised turvaettevõtte töötajad teevad kõik tööd selle nimel, et Eesti oleks turvalisem. G4S turvatöötajad annavad igapäevaselt politseile üle mitmeid korrarikkujaid, olgu selleks vargus, avaliku korra rikkumine või kaaskodanike ohtu seadmine. Hindamatu on aga selle vara väärtus, mille vastu jääb kuritegu sooritamata, sest turvatöötajad hoiavad selle juba eos ära.

Märka turvateenindajat kampaania kestab 1. märtsist kuni 31. märtsini. Samas ootame tagasisidet aasta ringi, sest peame head klienditeenindust väga oluliseks. Oleme tänulikud ka selliste kogemuste jagamise eest, kus meil on veel arenguruumi. Sinu head sõnad jõuavad töötajani ja ka teiste kolleegideni meie sisekanalites. Seevastu muredele püüame koheselt lahenduse leida.

Kirjelda järgnevalt mõne sõnaga, mis pani sind turvateenindajat märkama, näiteks tegutsemine mingis olukorras, tähelepanelik suhtumine, abivalmidus, viisakus. Kui turvateenindaja nime ei õnnestunud tabada, siis piisab ka sellest, kui märgid aja ja koha.