Sinu eest valvel!

Märka turvateenindajat

Ankeet eesti keeles

Answer in English

Опрос по-русски

Turvatöötajalt oodatakse lisaks professionaalsele tööle sõbralikku suhtumist. Sõbralik ja viisakas suhtlemine on aidanud nii mõnegi keerulise olukorra kiirelt lahendada või sootuks ära hoida. Selleks, et pakkuda parimat teenindust, saad ka Sina kliendina kaasa aidata, andes meile asjakohast tagasisidet.

Patrullide ja erinevate objektide turvatöötajad, turvatehnikud, lennujulgestajad, häirejuhtimise spetsialistid, kliendihaldurid, sularahavedajad ja ka kõik teised turvaettevõtte töötajad teevad tööd selle nimel, et Eesti oleks turvalisem. G4S turvatöötajad annavad igapäevaselt politseile üle mitmeid korrarikkujaid. Veelgi hindamatum on, kui kuritegu jääb sooritamata, kuna turvatöötajad hoiavad selle juba eos ära.

Märka turvateenindajat kampaania kestab 1. märtsist kuni 31. märtsini. Samas ootame Sinu tagasisidet aasta ringi, sest hea klienditeenindus on meie jaoks väga oluline. Oleme tänulikud ka selliste kogemuste jagamise eest, kus meil on veel arenguruumi. Sinu head sõnad jõuavad töötajani ja ka teiste kolleegideni meie sisekanalites, seevastu muredele püüame kiirelt lahenduse leida.

Kirjelda järgnevalt mõne sõnaga, mis pani Sind turvateenindajat märkama, näiteks tegutsemine mingis olukorras, tähelepanelik suhtumine, abivalmidus, viisakus. Kui turvateenindaja nime ei õnnestunud tabada, siis piisab ka sellest, kui märgid aja ja koha.