Lapse turvalisus

 • Kanna hoolt selle eest, et sinu lapsed teaksid peast oma ees- ja perekonnanime, aadressi (ka linna ja maakonda) ning telefoninumbrit.
 • Kasutades mängutelefoni, õpeta lastele, millal ja kuidas helistada hädaabinumbritele ning kuidas kasutada telefoniautomaati.
 • Selgita lastele, et nad ei tohi kunagi võtta vastu kingitusi ega lasta end sõidutada inimestel, keda nad hästi ei tunne.
 • Õpeta lastele, et kaubakeskuses või tänaval ära eksides peaksid nad juhatuse saamiseks pöörduma müüja, turvatöötaja või politseiniku poole.
 • Ole lastele heaks eeskujuks – hoia uksed ja aknad lukus ning kontrolli enne ukse avamist, kes ukse taga on.
 • Kuula oma laste jutte nende hirmudest, aita lastel neid mõista ja oma instinkte usaldama õppida.

Kui lapsed on täiskasvanute järelevalveta kojujätmiseks piisavalt vanad ja vastutustundlikud, peaksid nad kindlasti teadma:

 • kuidas pääseda välja tulekahju korral
 • kust leida hädaolukorras kasutamiseks mõeldud telefoninumbreid ja tegevusjuhiseid
 • algtaseme esmaabioskuseid
 • turvalist teed koolist koju

Kui laps on üksi kodus

 • Jäta alati telefoni vahetusse lähedusse telefoninumber, kust sind kätte saab, ning naabrite ja hädaabiteenistuste numbrid.
 • Kui laps läheb välja, lepi temaga kokku, mis ajaks ta kodus peab olema.
 • Kehtesta reeglid sõprade külla kutsumise kohta ajaks, mil sind kodus pole, ning sõprade kodude külastamise kohta ajaks, mil seal ei viibi täiskasvanuid.
 • Lase lapsel harjutada ukselukkude ja aknasulgurite avamist.
 • Selgita lapsele, miks ei tohi kedagi majja lubada ilma sinu loata.
 • Õpeta lapsele, et ei tohi telefoni võttes või ust avama minnes teatada, et vanemaid pole kodus – selle asemel tuleb öelda, et vanemad on hõivatud ega saa hetkel telefoni võtta või uksele tulla.
 • Kanna hoolt selle eest, et lapsed teaksid, kes sinu äraolekul koju siseneda tohivad ning oskaksid enne ukse avamist kindlaks teha, kes ukse taga on.
 • Harjuta lapsega kodust lahkumist tulekahju korral.
 • Kui lastel on üksi kodus olles lubatud toitu valmistada ja süüa, õpeta neid seda ohutult tegema.
 • Kui lapsed mängivad õues, kanna hoolt selle eest, et nad teaksid täpselt oma mänguala füüsilisi piire ja seda, kuidas käituda võõrastega.


Kaitse oma last mürgistuste eest kodus

 • Eelista lapsekindlate korkidega ravimtooteid.
 • Hoia ravimid ja majapidamistarbed lastele kättesaamatus kohas luku taga.
 • Paigalda kaitseseadised, mis ei lase lastel kapiuksi ja sahtleid avada.
 • Hoia ohtlikke tooteid nende originaalsetes, vastavalt tähistatud mahutites.
 • Varusta ohtlikud esemed mürgisümboliga kleebistega ja selgita lastele, mida konkreetsed kleebised tähendavad.
 • Ära anna lapsele ravimeid pimedas.
 • Ära kunagi ütle lapsele, et ravim maitseb nagu komm.
 • Viska ära säilivusaja ületanud ravimid.
 • Tööta aurusid tekitavate toodetega üksnes hea ventilatsiooniga ruumides.
 • Ole lapsele eeskujuks – kasuta mürgiste või ohtlike ainete käsitsemisel kaitsevahendeid, nt kindaid või maski.