Päästeliit

Eesti tuletõrje- ja päästekomandod on osa Eesti kultuurist. 2019.aastal tähistasid nad lausa 100 aasta sünnipäeva. Vabatahtlikud tuletõrjeühingud olid 1919. aastal, esimese Eesti iseseisvumise ajal kogukondliku tegevuse südameks ja on seda siiani.
Praegu on küll sajandi taguse ajaga võrreldes elu tundmatuseni muutunud nii maal kui linnas, aga vabatahtlikud päästjad koos oma kogukondadega on endiselt elu eestvedajad ja väärtustajad üle terve Eesti.

7. septembril 1919 asutasid vabatahtlikud tuletõrjeseltsid Tallinnas Estonia teatris üleriigilise tuletõrjeorganisatsiooni – Eesti Üleriigilise Tuletõrje Liidu. Sellega pandi seaduslik alus üle-eestilisele ühisele vabatahtlikule tuletõrjetegevusele. Tänapäeval tähistatakse septembrikuu seitsmendal päeval Eesti tuletõrje päeva. Aegade jooksul on vabatahtlik tuletõrjeliikumine tegutsenud paljude muudatuste tuules.

23.04.1991 taasasutati 18 tuletõrjeühingu initsiatiivil järjepidevuse alusel katusorganisatsioon Eesti Tuletõrjeliit, kes tegutseb tänaseni. 22. jaanuaril 2010 asutati Riigikogu saalis ka Päästeliit. Üheksateistkümnest asutajaliikmest on praeguseks saanud 120 liikmesühinguga maa-, mere- ja eripääste vabatahtlikke esindav katusorganisatsioon.

Tänapäeval tegutsevad Eesti Tuletõrjeliit ja Päästeliit käsikäes koostööpartneritena turvalise Eestimaa nimel.


  

Alates 2018.aastast sai alguse G4S Eesti ja Päästeliidu koostöö

„G4S pani aluse suurimale ohutusalasele koostööle Eestis, kus vabatahtlikud päästjad ja G4S-i turvatöötajad seisavad ühiselt selle eest, et Eesti oleks turvalisem," ütles Päästeliidu tegevjuht Kaido Taberland.

Meie klientide Nublu suitsu- ja vinguandurite häiresignaale lähevad vajadusel turvatöötaja asemel kontrollima hoopis vabatahtlikud tuletõrjujad, niiviisi saame me olla kindlad, et terves Eestis on tuleohu korral abi tagatud. Meie hüvitame vabatahtlikele väljasõiduga tekkivad kulud. 

„Eestit saabki turvalisemaks muuta igaühe kaasabil. Siin on üle saja vabatahtliku päästeseltsi, kes hoiavad oma kogukonna turvalisust ja G4Sil paikneb üle Eesti 75 patrulli. Koostöös suudame kiiremat abi pakkuda järjest rohkematele inimestele ja seda ka hajaasustusega piirkondades,“ ütles G4S Eesti juhatuse liige ja valvedivisjoni direktor Villu Õun.

Samuti sai meist, G4S Eestist vabatahtlikke päästjaid ühendava katusorganisatsiooni Päästeliidu suurtoetaja, et päästjatel oleks paremad võimalused kogukonna turvalisuse parandamiseks.