Toetame

Eesti ühe suurema tööandjana ja üle riigi tegutseva ettevõttena tunneb AS G4S Eesti suurt vastutust ühiskonna hea käikäigu eest ning on pühendunud kohaliku kogukonna toetamisele ja aitamisele.

Oleme seadnud endale eesmärgiks toetada Eesti arengut, seepärast on G4S Eesti sponsortegevuses kesksel kohal ühiskonna üldise turvalisuse tagamine, laste- ja noorteprojektid ning sport ja tervislike eluviiside edendamine.

Nn sotsiaalsuuna (ühiskonna turvalisuse alase) sponsorluse oleme jaganud enda jaoks kolmeks:
  •     võitlus kuritegevusega
  •     turvalise ja terve elukeskkonna loomine
  •     laste üldturvalisuse alane koolitamine ja võimaluste pakkumine vaba aja veetmiseks
Nagu ka oma põhitegevuses, nii ka sponsorluses positsioneerime end ennetajate, mitte tagajärgede likvideerijatena. See tähendab, et kulutame raha pigem noorte vaba aja sisustamisele kui väljakujunenud narkomaanide ravile.

Spordisponsorluses oleme järginud põhimõtet, et meil on üks-kaks "oma” sportlast/võistkonda/spordiala, kelle jaoks oleme pea- või suursponsorid, ning lisaks osutame soodustingimustel teenuseid üldpopulaarsete spordialade tippsündmustel või massilistel rahvaspordiüritustel.

Meie soov on, et sponsoreeritavad projektid haaraksid võimalikult laia auditooriumi ning oleksid võimalikult hästi suunatud. Seetõttu koostame igal sügisel terveks järgmiseks aastaks täpse sponsorprogrammi ja –eelarve, mis sisaldab kõiki suuremaid projekte.

Jooksvalt vaatame aasta jooksul läbi üksnes väiksemaid taotlusi ja rahuldame vaid need, mis haakuvad meie sponsorluspõhimõtetega 100 % või mis on seotud meie püsivate koostööpartneritega.