Tööstussektor

Tööstusettevõtete turvariskid on suured ja ebapiisavad turvalahendused võivad põhjustada suuri majanduslikke, keskkonna- aga ka inimkahjusid. Olukorras, kus maailm on täis erinevaid keerukaid ohte ja riske, on tõhusa turvalahenduse loomine raske ülesanne.

G4S põhieesmärgiks on tööstussektori klientide äritegevuse ja eesmärkide toetamine komplekssete turvalahendustega.

Meie lähenemine turvaküsimustele on terviklik. Selleks kasutame ära oma ülemaailmsed kogemusi ning tõestatud pädevust projektijuhtimises, personalijuhtimises, logistikas ja turvatehnoloogias.

See lähenemisviis annab meie klientidele käegakatsutavaid eeliseid. Ettevõtted, kes soovivad kasutada integreeritumat turvalahendust, saavutavad parema positsiooni oma vara ning maine kaitsmises, samuti ka kulude vähendamises ning parema kogemuse pakkumises nii töötajatele kui ka klientidele. Just seetõttu on G4Si turvapartneriks Eestis nii juhtivatele suurtööstustele kui ka piirkondlikele väiketööstustele.

Oluline on mõista, et turvaliste ja toimivate lahenduste leidmiseks tuleb töökeskkonna turvaliseks muutmist ja ettevõtte vara kaitsmist vaadata avarama pilguga. Meie aitame  näha võimalusi teie maailma turvalisemaks muutmisel.