Tervishoid

Hästi korraldatud tervishoiusüsteem on edukalt toimiva ühiskonna tähtis osa. Tervishoiusüsteem töökorraldus nõuab kõrgendatud tähelepanu pööramist ka turvaküsimustele, et tagada nii patsientide, personali, ravimite, hinnaliste seadmete turvalisus.

Meie kogemus on näidanud, et täiendavate võimaluste pakkumiseks tuleb olukorda laiemalt analüüsida ning töötada välja terviklikud lahendused, mis tagavad kauakestvad tulemused. G4Si klientideks on kõik riikliku tähtsusega keskhaiglad ja paljud piirkondlikud tervishoiuasutused.

Oluline on mõista, et turvaliste ja toimivate turvalahenduste leidmiseks tuleb tunda valdkonna probleeme ja osata näha julgeolekuriske. Meie aitame näha võimalusi teie maailma turvalisemaks muutmisel.