Strateegiline infrastruktuur

Ühiskond ei saa toimida edukalt, kui kodanikele pole tagatud ohutus ja turvalisus.

Suur roll kogu ühiskonna turvatunde kujunemisel on riiklike tähtsusega objektide turvariskide minimiseerimisel. G4Sil on selles osas oluline roll. Me aitame tagada riikliku tähtsusega objektidel turvalisust, ehitades turvasüsteeme Eesti riigipiirile ja ka näiteks kinnipidamisasutustele.

G4Si turvalahendused on ka olulised puhta vee, toasooja ja elektri jõudmise inimesteni üle Eesti. Kõikjal, kus on tegemist keskkonnaohtudega, tuleb turvalisusele pöörata eriti suurt tähelepanu. Just seetõttu on Eesti suurimad veepuhastusjaamad ja ka kiirgusohtlik tuumakütuse hoidla valinud turvapartneriks just G4Si.

Oluline on mõista, et turvaliste ja toimivate turvalahenduste leidmiseks tuleb tunda valdkonna probleeme ja osata näha julgeolekuriske. Meie aitame näha võimalusi teie maailma turvalisemaks muutmisel.