Logistika ja transport

Kaupade ja inimeste õigeaegne ning ohutu liikumine on eduka majanduse alus. Transpordi ja logistika valdkonnas on pidev surve, mis sunnib vedama kiiremini, kaugemale ja väiksemate kuludega.

G4S tegutseb antud sektori erinevates valdkondades ning tagab turvalise tarneahela, et meie klientide vara oleks igal hetkel kaitstud ning selle asukoht teada. Meil on selleks vajalikud ressursid kogu maailmas, mis hõlmavad väga erinevaid kultuure ja maastikke, tehnoloogiaid, riskinõustamist ja projektijuhtimist. Vähetähtis pole ka meie kogemus maailma ühe suurima turvatöötajate meeskonna juhtimisel väga erinevates õigussüsteemides.

Kõige selle baasil loome integreeritud lahendusi Eestis tegutsevatele logistikaettevõtetele. Meie klientideks on nii tollilaod kui ka riikliku tähtsusega kommunikatsiooni- ja energiaettevõtete infrastruktuuri sõlmpunktid. Oleme turvapartneriks suurimatele riigisisest reisijatevedu pakkuvatele bussiettevõtetele.

Oluline on mõista, et turvaliste ja toimivate lahenduste leidmiseks tuleb probleemi vaadata tervikuna. Meie aitame näha võimalusi teie maailma turvalisemaks muutmiseks.