Sinu eest valvel!

Kaubandussektor

Kaubandusettevõtetel ei ole võimalik edu saavutada, kui tööruumidel, laokaubal, töötajatel ja klientidel puudub ohutu ja turvaline keskkond.

Ümbritsev karm majanduskliima tähendab väga varieeruvaid ja järjest lisanduvaid riske kõikidele jaeettevõtetele. Põhilise vara – inimeste, ruumide, toodete ja maine – turvalisuse tagamine sellistes tingimustes ei ole kerge ülesanne.

G4S teab, et tõeliselt toimivaks jaekaubanduse turvalahenduseks ei piisa vaid vormiriietuses töötajate paigutamisest kaupluse sissepääsu juurde.

Tihedas koostöös oma klientidega töötab G4S välja lahendused, kus on ühendatud meie teadmised kaupluste turvaprotsessidest ja -tehnoloogiatest, sularahavoost ja jaekaubandusest üldiselt.
Meil on nutikad kassa- ja rahahaldussüsteemid, mis aitavad vabaneda töömahukatest ettevõttesisestest protsessidest ja nendega seonduvatest riskidest ning võimaldavad teenindavatel töötajatel keskenduda põhilisele ehk kliendile.

Just seetõttu on G4Si turvapartneriks Eestis nii kõigile juhtivatele jaekaubanduskettidele kui ka piirkondlikele jaekaubandusettevõtetele.

Kui analüüsime korraga nii turvalahendusi kui ka sularahavoo haldamist, saame aidata jaeettevõtetel efektiivsemalt tegutseda, vähendada kaubakadusid, tagada töötajatele ohutum töökeskkond ning klientidele parem ostukeskkond.

Oluline on mõista, et turvaliste ja toimivate turvalahenduste leidmiseks tuleb tunda valdkonna probleeme ja osata näha julgeolekuriske. Meie aitame näha võimalusi teie maailma turvalisemaks muutmisel.