Finantssektor

Finantsasutustel on suured turvariskid, mis vajavad kõrgendatud tähelepanu. G4S on kogu maailmas juhtiv finantsasutustele mõeldud turvalahenduste pakkuja.

Meie kogemus on näidanud, et täiendavate võimaluste pakkumiseks tuleb olukorda laiemalt analüüsida ning töötada välja terviklikud lahendused, mis tagavad kauakestvad tulemused.

G4S on usaldusväärne partner, kellel on head suhted keskpankadega. Me ühendame oma laialdase kogemustepagasi – valdkondades nagu nt sularaha käitlemine, logistika, automatiseeritud süsteemid, maailma suurima töötajate arvuga turvaettevõtte juhtimine – ning põhjalikud teadmised, mille oleme omandanud sularaha käitlemise ja turvalahenduste pakkumise käigus väga erinevates õigussüsteemides üle kogu maailma.

Antud rahvusvahelisi kogemusi kasutame ära turvalahenduste loomisel nii Eesti Pangale kui ka kõigile suurematele kommertspankadele. G4Si Sularahakeskuses toimub kogu Eesti sularahatöötlus. Oleme nii Eesti Panga kui kommertspankade partner sularahaveo osas. Ka Eestis väljastatud pangakaardid on valmistatud meie valvsa pilgu all.

Analüüsides korraga nii turvalahendusi kui ka sularahavoo haldamist, saame aidata finantsasutustel raha efektiivsemalt hallata, kaitsta vara, piirata kulusid ning tagada parema teenuse osutamine lõpptarbijale.

Oluline on mõista, et turvaliste ja toimivate lahenduste leidmiseks tuleb teada neid probleeme ja takistusi, mis on seotud turvalisuse ja sularahavoo korraldamisega ühtse süsteemina. Meie aitame näha võimalusi teie maailma turvalisemaks muutmisel.