Avalik sektor

Avalik sektor vajab kõrgendatud tähelepanu turvaküsimuste lahendamisel. G4S teeb riiklike institutsioonidega koostööd üle kogu maailma.

See kogemus aitab meil turvata valitsushooneid ja võtmetähtsusega objekte igas maailmanurgas, toetada riikide õigus- ja turvastrateegiaid ning tagada riigiametnike hea ettevalmistuse, kui on vaja tegutseda mõnes maailma kriisikoldes. Selle tulemusel suudavad valitsused paremini kaitsta kriitilise tähtsusega vara ning osutada elutähtsaid riiklikke teenuseid.

Antud kogemusest tulenevalt on mitmete Eestis paiknevate välisriikide saatkondade valvamine usaldatud G4Si hoolde.

Ka Eesti rahvuslik kultuuripärand on hindamatu väärtusega ning eksimused selle säilimise tagamisel on lubamatud. G4S omab ülemaailmseid kogemusi ka kõige keerukamate turvalahenduste loomisel. Meie valve alla usaldatud Rahvusraamatukogu, Eesti Rahva Muuseumi ja Eesti Ajaloomuuseumi kogud on sama kõrgel tasemel turvatud.

Turvalisusega seotud vajadused on mitmekesised ning järjest kasvavad. Meie aitame näha võimalusi teie maailma turvalisemaks muutmiseks.