Tulekaitseteenus

Tulekaitseteenus tagab tulekahju varajase avastamise ja hoiab ära hullema. Tuleohu korral edastab suitsuandur koheselt signaali G4Si juhtimiskeskusesse ja sündmuskohale sõidab viivitamatult kohale G4Si patrull, kes võtab tarvitusele vajalikud meetmed ohu vähendamiseks.

tulekaitseteenus

Tulekaitseteenus sisaldub G4S Koduvalves, aga seda võib tellida ka eraldi teenusena. Kui valveobjektilt jõuab G4Si juhtimiskeskusesse tulekahjuhäire, sõidab kiiremas korras kohale G4Si patrullekipaaž, et selgitada välja häire põhjus. Klienti või tema kontaktisikut teavitatakse saabunud häiresignaalist telefoni teel. Kui patrullekipaaž avastab valveobjektil tulekahjuohu, informeeritakse sellest Päästeametit ja klienti või tema kontaktisikut. Kliendi eksimuse korral saab häire tühistada ühe minuti jooksul salasõnaga.

Tulekaitseteenus sisaldab:

  • Valveobjektil oleva tulekaitsesüsteemi elektroonilist jälgimist G4S juhtimiskeskuse poolt ööpäev läbi;
  • Kliendi või tema kontaktisiku teavitamist valveobjektilt registreeritud tulekahjuhäiretest ja valveobjektile patrullekipaaži saatmist (patrullekipaaži väljasõit kuulub eraldi tasustamisele).

Tulekaitseteenuse kuutasu on 7,50 € (sisaldab käibemaksu).

Patrullekipaaži väljasõidu tasu: 21 €.