Patrullteenus

Patrullteenus seisneb G4Si patrullekipaažide korrapärastes kontrollreidides valvatavale objektile. Peale iga kontrollreidi fikseeritakse vastavas aktis valvatava objekti olukord.


Juhul, kui objektile on tekitatud kahju või eksisteerib oht kahju tekkimiseks, teavitavad turvatöötajad G4Si valvekeskust ja alustavad objekti pidevat valvamist. Kohe informeeritakse ka vara omanikku ning vajadusel politseid ja päästeametit. Turvatöötajad ei lahku sündmuskohalt enne vara omaniku saabumist.

Hind alates 7 eurot kord.