Teenused

Lähtudes valvet vajava objekti iseloomust ja ootustest patrullekipaaži reageerimise kiirusele saate valida endale sobiva valveteenuse.

Täisteenus

Kui objektilt jõuab häire G4Si juhtimiskeskusesse, sõidab G4Si patrullekipaaž viivitamatult sündmuskohale. Kohapeal vaadatakse objekt üle ja antakse olukorrast teada kliendi kontaktisikule, vajadusel politseile, päästeteenistusele või mõlemale. Väljasõidutasu sisaldub teenuse kuutasus (v.a eraldi tasustatavad häired). Kliendi eksimuse korral saab häire tühistada ühe minuti jooksul salasõnaga.

Täisteenus sisaldab:

  • Valveobjektil oleva häireseadmestiku elektroonilist jälgimist G4S juhtimiskeskuse poolt ööpäev läbi;
  • Patrullekipaaži väljasõidu tasu (v.a eraldi tasustatavad häired).

Kombineeritud teenus

Kui objektilt jõuab häire G4Si juhtimiskeskusesse, teavitatakse sellest kõigepealt klienti, kes saab otsustada, kas soovib patrullekipaaži valveobjektile saata või mitte. Kui kontaktisik soovib valveobjekti kontrollimist, siis sõidab G4Si patrullekipaaž viivitamatult välja. Kohapeal vaadatakse objekt üle ja antakse olukorrast teada kliendi kontaktisikule, vajadusel politseile, päästeteenistusele või mõlemale. Kui häireinfo saabudes kliendi kontaktisikutega kolme minuti jooksul telefoni vahendusel ühendust ei saada, saadetakse samuti sündmuskohale G4Si patrullekipaaž. Kliendi eksimuse korral saab häiresignaali kolme minuti jooksul salasõnaga tühistada.

Kombineeritud teenus sisaldab:

  • Valveobjektil oleva häireseadmestiku elektroonilist jälgimist G4S juhtimiskeskuse poolt ööpäev läbi;
  • Kliendi või tema kontaktisiku teavitamist valveobjektilt registreeritud häiretest ja kliendi soovil valveobjektile patrullekipaaži saatmist (patrullekipaaži väljasõit kuulub eraldi tasustamisele).
Patrullekipaaži väljasõidu tasu: alates 21 €

Infoedastusteenus 

Kui objektilt jõuab häire G4Si juhtimiskeskusesse, informeeritakse sellest klienti või tema kontaktisikut.

Infoedastusteenus sisaldab:

  • Valveobjektil oleva häireseadmestiku elektroonilist jälgimist G4S juhtimiskeskuse poolt ööpäev läbi;
  • Kliendi või tema kontaktisiku teavitamist valveobjektil registreeritud häiretest.

Patrullekipaaži väljasõidu tasu: alates 40 €

Tulekaitseteenus

Kui valveobjektilt jõuab G4Si juhtimiskeskusesse tulekahjuhäire, sõidab G4Si patrullekipaaž viivitamatult häire põhjuse selgitamiseks kohale. Klienti või tema kontaktisikut teavitatakse saabunud häiresignaalist telefoni teel. Kui patrullekipaaž avastab valveobjektil tulekahjuohu, informeeritakse sellest Päästeametit ja klienti või tema kontaktisikut. Kliendi eksimuse korral saab häire tühistada ühe minuti jooksul salasõnaga.

Tulekaitse sisaldab:

  • Valveobjektil oleva tulekaitsesüsteemi elektroonilist jälgimist G4S juhtimiskeskuse poolt ööpäev läbi;
  • Kliendi või tema kontaktisiku teavitamist valveobjektilt registreeritud tulekahjuhäiretest ja valveobjektile patrullekipaaži saatmist (patrullekipaaži väljasõit kuulub eraldi tasustamisele).
Patrullekipaaži väljasõidu tasu: 21 €

Väljakutseteenus

G4S Väljakutseteenus on mõeldud eelkõige neile, kes kasutavad oma vara valvamiseks lokaalset valvesüsteemi, mis ei ole G4Si juhtimiskeskusega ühendatud. See tähendab, et klient saab häirest teate oma telefonile. Kui klient on liitunud G4Si Väljakutseteenusega, saab ta häire korral helistada G4S Eesti juhtimiskeskusesse, identifitseerida ennast salasõnaga ning paluda eelnevalt kaardistatud objektile saata patrullekipaaž. Patrullekipaaži väljasõidud tasustatakse hinnakirja järgi.

Väljakutseteenus sisaldab:
  • Valmisolekut reageerida kliendi telefonikõnele ning saata patrullekipaaž kontrollima valveobjekti (patrullekipaaži väljasõit kuulub eraldi tasustamisele)
Patrullekipaaži väljasõidu tasu: 21 €

 
G4S Koduvalve hindade kohta uuri lähemalt siin.