Ürituste turvalisus

Ürituste korraldamisel peaks arvestama lisaks kõigele muule turvalisusega ning läbi mõtlema korra tagamise küsimused. Pöördu ürituse planeerimise faasis aegsasti G4Si poole ja jäta turvariskidega seonduv meie hooleks.

G4Si eelised üritustel avaliku korra ja üldise turvalisuse tagamisel on:

 • kasutame turvatöötaja kvalifikatsiooniga töötajaid, kellel on kindel taust, vajalik keelteoskus ja läbitud vajalikud koolitused
 • suur ja pikaajaline kogemus erinevatel üritustel turvalisuse tagamisel
 • vajadusel kaasatakse appi G4Si patrullekipaažid
 • pidev side G4Si juhtimiskeskusega
 • G4Si tegevusriskid on kindlustatud rahvusvahelise vastutuskindlustusega summas 5 miljonit Inglise naela
 • tihe koostöö Politsei- ja Piirivalveameti, Päästeameti ja kohalike omavalitsustega

G4S tagab üritustel avalikku korda ning üldist turvalisust turvaplaani kohaselt. Turvaplaan koostatakse koos tellijaga ja kooskõlastatakse politseiga üritusele eelnevalt.

Lisaks turvalisuse tagamisele on võimalik G4Silt tellida:

 • läbipääsu, sh piletite ja turvakontrolli (k.a ohtlike esemete kontrolli)
 • vallasvara valvet ja kaitset (tehnika, lavatehnika)
 • perimeetri valvet
 • lavaesise või -taguse ala valvet
 • eraldatud alade valvet (nt vippide, alaealiste või alkoholimüügi jt alasid)
 • isikukaitset artistidele, esinejatele ja tähtsatele külalistele

Turvameeskonda juhib kogemustega turvajuht. Turvajuht osaleb ka kliendi turvalisuse küsimuste arutelude koosolekutel. Suurüritusel kuuluvad meeskonda kogemustega lõiguülemaid, kes koordineerivad teenuse osutamist kindlas vastutusalas.

„Turvaseaduse" kohaselt on G4Si korral tagatud, et vähemalt pooled rakendatavatest turvatöötajatest on turvatöötaja kvalifikatsiooniga (§9 lg 3), kõik turvatöötajad on vähemalt 21-aastased (§22 lg 1) ning neil ei lasu turvatöötajana töötamise keeldu (§23 lg 1). Turvanõuetest saab lugeda lähemalt „Turvaseadusest".

G4Si turvatöötajad on ühtses vormis ja nende varustusse kuuluvad töötõend, sidevahend, pipragaas, käerauad, vihmakeep ja taskulamp.

Vajadusel kaasatakse viivitamatult appi patrullekipaažid. Olukorrast lähtuvalt informeeritakse politseid ja/või päästeametit.

G4Sil on Eestis pidevas reageerimisvalmiduses 75 patrullekipaaži, neist 32 asub Tallinnas ja Harjumaal. G4Si patrullautodel on GPS-seadmed, mis võimaldavad reaalajas tuvastada autode asukohad, liikumiskiirused ja sõidusuunad. Juhtimiskeskusel on tänu seametele täielik ülevaade vabade ning hõivatud ekipaažide kohta. Ekipaaži liikmed on varustatud eri- ja sidevahenditega (käerauad, pipragaas, tulekustutid, esmaabivahendid ja vahendid päästetöödeks) ning nad on läbinud täienduskoolituse evakueerimises, esmaabi andmises ja käitumispsühholoogia ekstreemsituatsioonides.

Lisaks üritustel korra tagamisele pakume veel mitmeid teisi teenuseid:

 • parkimise korraldamine
 • liikluse ümberkorraldamine, sh ajutised liiklusmärgid, liiklusskeemide koostamine ja kooskõlastamine, liikluse reguleerimine
 • videovalve lahendused
 • tehnilise valve lahendused
 • patrullteenus
 • vetelpääste teenus
 • parameediku teenus
 • raadiosaatjate, ultraviolettlampide, sissepääsutemplite jms laenutus
G4S on valmis Teiega kohtuma kohe, et arutada teenuse osutamise üksikasju. Me arvestame alati kliendi soovide ja vajadustega ning pakume ainult pädevaid lahendusi.

Täpsema info saamiseks, võite saata meile kiirpäringu: