Tehniline valve

Äri turvalisust ei tasu saatuse hooleks jätta. G4Si on usaldanud turvalisust tagama üle 25 000 äriobjekti – meile kuulub Eesti Turvaettevõtete Liidu andmetel 57% valveteenuste turust. Kindel turvateenus aitab saada ülevaadet ettevõtte varadega toimuvast ning vähendada varalist riski.

G4Sil on turvateenuse alal rohkem kogemusi kui ühelgi teisel turvafirmal Eestis, olgu selleks suurim patrullautode park, professionaalne teenus, kaasaegsed seadmed või rahvusvaheline kogemus. Seetõttu võime kindlalt öelda – oleme Eesti parimad turvateenuse spetsialistid.

 

Viimase G4Si läbiviidud äriotsustajate uuringu kohaselt peavad 74% vastanutest ettevõtte jaoks varguse riski oluliseks ning 2/3 juhtidest hindab nende riskide ennetamisel ja võimalike kahjude vähendamisel efektiivseks vahendiks turvafirma valveteenust. Küll aga kasutatakse turvafirmade valveteenuseid uuringu andmetel vaid 38% ettevõtetes. Kuna äri turvalisusel on riskide juhtimisel arvestatav roll, ei tasu seda saatuse hooleks jätta.


Miks valida oma äri turvalisuse tagamiseks G4Si tehniline valve?
  • teenusega on kaetud kogu Eesti (v.a. väiksemad saared),
  • suurim patrullekipaažide arv tagab ööpäev läbi alati kiire reageerimise kõikjal Eestis,
  • pakume ööpäev läbi kvaliteetset teenindust ja personaalset kliendihaldurit,
  • tarnime turvatehnikat otse tootjatelt ning vastutame garantii, hoolduse ja paigalduse eest,
  • meie tegevusriskid on kindlustatud – G4Si varaline vastutus on ligikaudu kümme korda suurem kui enamikul konkurentidel.

G4Si tehniline valve on äärmiselt paindlik, mis tähendab, et teenusevalik on lai.

Teenused

Häire automaatne jõudmine juhtimiskeskusesse

Ekipaaži reageerimine

Ekipaaži väljasõit kuutasu sees

Seadmed kuutasu sees

Hooldus kuutasu sees

Ärivalve tervikpakett

Täisteenus

×

×

Kombineeritud teenus

×

×

×

Infoedastusteenus

×

×

×

×

Tulekaitseteenus

×

×

×

Loe tehnilise valve teenuste kohta täpsemalt siin.

Ettevõttele pakume ka turvariskide hindamist. Selle käigus hinnatakse ettevõtte tegevust mõjutavaid olulisi ohu- ja riskifaktoreid, määratakse kindlaks turvalisuse miinimumnõuded, auditeeritakse turvalisuse olukorda ja rakendatud meetmeid ning tehakse ettepanekuid selle parandamiseks.

Võtke meiega ühendust ja teeme Teie ettevõtte vajadustest lähtuva valvelahenduse pakkumise.

Saatke päring siin: