Mehitatud valve

Mehitatud valve kasutamine on vajalik olukordades, kus tehnilised valvelahendused ei pruugi turvalisuse tagamiseks olla piisavad.

Mehitatud valve teenuse korral viibib G4Si turvatöötaja pidevalt valvataval objektil. Mehitatud valve kasutamine on vajalik olukordades, kus tehnilised valvelahendused ei pruugi turvalisuse tagamiseks olla piisavad. Turvatöötaja esmane ülesanne on ohtlike situatsioonide ettenägemine ja ennetamine ning kiire tegutsemine kriisiolukorras.

G4Si turvatöötajad on ühtses vormis ja varustatud erivahenditega. Turvatöötajad suudavad lahendada konfliktsituatsioone ning reageerida ja tegutseda häireolukorras. Raadiosaatja abil on tagatud turvatöötajate pidev side G4Si valvekeskusega.

Häireolukorras edastatakse info G4Si juhtimiskeskusse, kust vajadusel saadetakse sündmuskohale patrullekipaažid.
 

Täpsema info saamiseks, võite saata meile kiirpäringu: