Sinu eest valvel!

Tööstus ja logistika

G4S osutab transiidi-, tööstus- ja logistikaettevõtetele kvaliteetset valveteenust, et meie kliendid saaksid kogu oma tähelepanu koondada põhitegevuse arendamisele. Meie põhieesmärgiks on klientidele äritegevuse ja eesmärkide toetamine sh turvariskide haldamine läbi mehitatud valve.

Põhilisteks ülesanneteks on

  • füüsiline läbipääsukontroll
  • isikute turvakontroll
  • külaliste ja teenindava transpordi läbipääsu korraldamine vastavalt kliendi poolt kehtestatud korrale.
  • territooriumite füüsiline kontroll
  • rikkumiste avastamine ja fikseerimine
  • tehniliste ja videovalvesüsteemide haldus ja monitooring

Transiidi-, tööstus- ja logistikaobjektide eripäraks on nende mahukus ja see, et mehitatud valve toimub kombineeritult nii sise- kui välistingimustes.