Sinu eest valvel!

Bürood ja saatkonnad

Pangad, saatkonnad, ministeeriumid, büroohooned – need on kohad, kus ei saa teha turvalisuse osas kompromisse. Just kõrgendatud turvavajadusega kliente silmas pidades oleme loonud üksuse – esindusobjektide grupi – mille eesmärgiks on tagada kvaliteetseim mehitatud valve teenus. Meie prioriteediks on tagada riigi- ja ühiskondlike institutsioonide turvalisus ning seeläbi aidata kaasa nende tõrgeteta toimimisele.

Esindusobjektide grupi töötajad täidavad tihti ülesandeid, mis ületavad kaugelt tavapärase turvateenuse mõiste:

  • lennueelne julgestus Tallinna lennujaamas
  • julgestusteenistus saatkondades, ministeeriumites, ametites
  • administreerimine ja klienditeenindus büroodes, asutustes
  • turvalisuse ning ohutuse tagamine pankades, koolides, haiglates

Turvatöötajate professionaalne ettevalmistus ning oskused, toimetulek moodsa valve- ja turvatehnikaga, pidev väljaõpe, tihe valikusõel personali osas – need on olulised märksõnad, mis aitavad meile pandud ülesannetega toime tulla.