Sinu eest valvel!

Koolitused

G4S ainuke ettevõte Eestis, kes pakub nii laia valikut äri- ja turvakoolitusi. Meie trumbiks on koolitajad, kes annavad edasi teoreetilisi teadmisi, illustreerides neid rikkalike praktiliste näidetega.

Pakume turvalise käitumise koolitusi nii era- kui ka avalikule sektorile eesti, vene ja inglise keeles. Koolituste läbiviimisel kaasame ka eksperte teistest valdkondadest. Meie klientideks on riigiasutused, majutus- ja meelelahutusasutused, tervishoiuasutused, tanklaketid, transpordi- jt ettevõtted.

Asutused, kellega oleme teinud edukat koostööd personali koolitamisel: Eesti Pank, Eesti Töötukassa, Eesti Rahvusraamatukogu, Tartu Ülikooli Kliinikum, Riigi Kinnisvara AS, Kaitseministeerium, Euroopa Komisjon, AS Ida Tallinna Keskhaigla, AS Järvamaa Haigla, Hilton Tallinn Park hotell, Viru Keskus jt.

Koolitused koosnevad nii teooriast kui praktikast ning on alati kavandatud kliendi vajadustest lähtuvalt. Koolitusmeetodina kasutame interaktiivset loengut koos videofilmidega, situatsiooni lahendamise ülesandeid, rollimänge, praktilisi harjutusi, videotreeningut.

G4S koolituse põhilektorid
Artur Rinne 
omab üle 12-aastast kogemust mehitatud valves. Tema koolidusvaldkondadeks on turvataktika, kriisikäitumine, turvatöö eetika. Artur on koolitaja alates 2017. aastast.

Siim Siska omab töökogemust Päästeametis päästjana ning on üle 5 aasta läbi viinud tuleohutusalaseid koolitusi.

Helges Mändmets omab üle 40-aastast töö- ja koolituskogemust õiguskaitseorganites ja turvavaldkonnas. Põhitööna tegelenud turvalisuse alase koolitusega kaksteist aastat       . Valdkondadeks on õigusaktid, turvatöö tehnoloogia ning selle organiseerimine, turvataktika, klienditeenindus ning turvatöötaja eetika ja käitumiskultuur turvaettevõttes, riskianalüüsi ja turvaplaani koostamine.

Üllar Kink omab 8-aastast töökogemust Tallinna Tuletõrje - ja Päästeametis, päästja-parameedikuna. 15 aastat töökogemust turvajuhina turvaettevõttes G4S. Koolitajana tegutsenud 10 aastat ning teemadeks on erinevad turva - ja tuleohutuse alased koolitused.

Heikki Sikkal on üle 10 aasta koolituskogemust. Tema valdkondadeks riskianalüüsid, kriisikäitumine, turvaseadmed ja turvakontseptsioonide koostamine.

G4Si koolituskeskus asub Tallinnas, kuid tegevuspiirkond katab kogu Eesti. G4Si koolitused on hea hinna ja kvaliteedi suhtega. Küsime regulaarselt tagasidet oma koolituste kohta ja positiivne tagasiside klientidelt kinnitab meie teenuse usaldusväärsust. Koolitused toimuvad 2015-2016 välja ehitatud kaasaegse sisustusega koolitusruumides

G4S AS koolitusloa number on nr5479HTM.
 

Lisainfo küsimiseks palun täitke vorm: