Sinu eest valvel!

Koolitused

G4S ainuke ettevõte Eestis, kes pakub nii laia valikut äri- ja turvakoolitusi. Meie trumbiks on koolitajad, kes annavad edasi teoreetilisi teadmisi, illustreerides neid rikkalike praktiliste näidetega.

Pakume turvalise käitumise koolitusi nii era- kui ka avalikule sektorile eesti, vene ja inglise keeles. Koolituste läbiviimisel kaasame ka eksperte teistest valdkondadest. Meie klientideks on riigiasutused, majutus- ja meelelahutusasutused, tervishoiuasutused, tanklaketid, transpordi- jt ettevõtted.

Asutused, kellega oleme teinud edukat koostööd personali koolitamisel: Eesti Pank, Eesti Töötukassa, Eesti Rahvusraamatukogu, Tartu Ülikooli Kliinikum, Riigi Kinnisvara AS, Kaitseministeerium, Euroopa Komisjon, AS Ida Tallinna Keskhaigla, AS Järvamaa Haigla, Hilton Tallinn Park hotell, Viru Keskus jt.

Koolitused koosnevad nii teooriast kui praktikast ning on alati kavandatud kliendi vajadustest lähtuvalt. Koolitusmeetodina kasutame interaktiivset loengut koos videofilmidega, situatsiooni lahendamise ülesandeid, rollimänge, praktilisi harjutusi, videotreeningut.

G4S koolituse põhilektorid

Artur Rinnel on rohkem kui 15-aastane kogemus mehitatud valves. Koolitusvaldkondadeks on turvataktika, erivahendite kasutamine, kriisikäitumine ja turvatöö eetika. Artur on koolitaja alates 2017. aastast.

Helges Mändmets on üle 40 aasta töötanud ja koolitanud õiguskaitseorganites ja turvavaldkonnas. Põhitööna tegelenud turvalisuskoolitusega 12 aastat. Valdkondadeks on õigusaktid, turvatöö tehnoloogia ja selle organiseerimine, turvataktika, klienditeenindus ning turvatöötaja eetika ja käitumiskultuur turvaettevõttes, riskianalüüsi ja turvaplaani koostamine.

Üllar Kink on kaheksa aastat töötanud Tallinna tuletõrje- ja päästeametis päästja-parameedikuna. Turvaettevõttes G4S on tal 15 aastat töökogemust turvajuhina. Koolitajana tegutsenud kümme aastat ning teemadeks on erinevad turva- ja tuleohutuskoolitused.

Heikki Sikka on koolitaja olnud üle kümne aasta. Tema valdkondadeks on riskianalüüsid, kriisikäitumine, turvaseadmed ja turvakontseptsioonide koostamine.


G4S AS koolitusloa number on nr5479HTM.

Lisainfo küsimiseks palun täitke vorm: