Sinu eest valvel!

Tuletöö tegemise koolitus

Tuletöö tegemise koolitus

Tuletöö tegemise koolituse kohustus tuleneb Tuleohutuse seaduse § 12 – 14 sätestatust. Täpsemad tuletöö tegemise koolituse ja tuletöö tunnistuse nõuded tulenevad Siseministri määrusest nr. 38 „Nõuded tuletöö tegemise koolitusele ja tuletöötunnistusele" Lisa järgi.

Tuletöö tegemise koolituse teemad

Teema 1. Tuletöö ja selle tuleohtlikkus (2 tundi)

1. Tuletöö olemus ja liigid.
2. Tuletööga kaasnevad riskid.
3. Tulekahju olemus ja selle levik.
4. Tuletööst tingitud tulekahjud ja nende tekkepõhjused.

Teema 2. Ohutus tuletöö tegemisel (2 tundi)

1. Tulekahjude ennetamine ja tuleohutusnõuded.
2. Nõuded tuletöö tegemiseks.
3. Vajalikud tingimused tuletööks.
4. Tuletöö koht, selle valik ja ettevalmistamine.
5. Tulekustutusvahendid tuletöö kohas.
6. Töövahenditega kaasnevad riskid ning nende ohutu kasutamine

Teema 3. Tulekahju korral tegutsemine (2 tundi)

1. Käitumine tulekahju korral.
2. Tulekahju kustutamise põhi- ja ohutusreeglid.
3. Tulekustutusvahendite kasutamine.

Teema 4. Praktilise tulekustutusharjutuse korraldamine

Tuletöö tegemise koolituse teoreetiline osa kestab vähemalt kuus õppetundi, millele lisandub praktiline osa ja teadmiste kontroll.

Tuletöö tegemise koolituse ja teadmiste kontrolli läbinutele väljastatakse ilmastikukindel, registreeritud tuletöötunnistus (plastkaart).

Küsi koolituse kohta lisainfot alloleva vormi teel!

 

Tuletööde tegemise koolitus (Põhjamaad)

Põhjamaade tuletöötegijate tuleohutuskoolituse läbinu saab Soome tuletöötunnistuse ehk sinise tuletöökaardi (tulityökortti), mis kehtib ka Rootsis, Taanis ja Norras. AS G4S Eesti poolt läbi viidud põhjamaade tuletöötegijate koolituse läbinud registreeritakse Soome Päästeala Keskliidus (SPEKis).

Koolitus koosneb järgmistest osadest:

  • Teoorialoengud 
  • Praktiline kustutusharjutus
  • Valikvastustega test
Koolitus kestab ühe päeva.

Koolituse täies mahus läbinud ja testi sooritanud (test loetakse sooritatuks, kui õigeid vastuseid on vähemalt 75% ulatuses) osaleja saab personaalse tunnistuse, mis kehtib viis aastat.

Koolitus toimub AS G4S Eesti koolitusruumides aadressil Paldiski mnt 80, Tallinn. Koolitust on kokkuleppel võimalik läbi viia ka kliendi juures. Hind sisaldab koolitusmaterjale ja –vahendeid ning kohvipausi.


Küsi koolituse kohta lisainfot alloleva vormi teel!