Sinu eest valvel!

Tuleohutuse enesekontrolli ja evakuatsiooni eest vastutavate isikute koolitus

Tuleohutuse enesekontrolli ja evakuatsiooni eest vastutava isiku koolitus

Sihtgrupp: Enesekontrolli tuleohutusaruande esitamise kohustusega ettevõtte/asutuse tuleohutuse enesekontrolli ja evakuatsiooni eest vastutavad isikud, kelle kohustuseks on tuleohutuse tagamine objektil, enesekontrolli aruande esitamine, evakuatsiooni läbiviimine jne.

Koolituse eesmärk:

 • koolitatav teab ettevõtte/asutuse omaniku ja tuleohutuse eest vastutava isiku kohustusi, õigusi ja vastutust tuleohutuse tagamisel;
 • koolitatav saab ülevaate peamistest tuleohutusalastest õigusaktidest ja dokumendivormidest, mis aitavad välja töötada ja ellu viia asutuse tuleohutuspoliitikat (enesekontrolli tuleohutusaruanne, tulekahju korral tegutsemise plaan, evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppus jne);
 • koolitatav saab ülevaate päästeasutuse ülesannetest, korraldustest, õigustest;
 • koolitatav saab ülevaate riikliku tuleohutusjärelevalve menetluskorrast ja meetmetest;
 • koolitatav saab ülevaate peamistest tuleohutuspaigaldistest ning nende korrashoiu nõuetest;
 • koolituse järgselt oskab koolitatav teostada tuleohutusalast enesekontrolli ning esitada enesekontrolli tuleohutusaruannet.

Programm

1. Tuleohutust reguleerivad õigusaktid Eesti Vabariigis

 • Päästeseadus
 • Tuleohutuse seadus
 • Siseministri määrused, mis sätestavad füüsiliste ja juriidiliste isikute ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste ja organite kohustused, õigused ja vastutuse tuleohutuse tagamisel

2. Tuleohutusalane dokumentatsioon ettevõttes/asutuses

 • Enesekontrolli tuleohutusaruanne
 • Tulekahju korral tegutsemise plaan
 • Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppus
 • Tuleohutuspaigaldiste korrashoiu nõuded
 • Muud tuleohutusnõuded

3. Tuleohutusalane teadlikkus

 • Tulekahju olemus ja selle areng
 • Ohutu evakuatsiooni põhimõtted (inimeste evakueerimine)
 • Tulekahju korral käitumine ja tegutsemine

4. Riiklik tuleohutusjärelevalve

 • Menetluskord
 • Meetmed
 • Tuleõnnetusjärgne tegevus

Tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus kestab 8 õppetundi.
Tuleohutuse eest vastutava isiku koolituse läbinutele väljastatakse registreeritud personaalne tõend.


Küsi koolituse kohta lisainfot alloleva vormi teel!