Sinu eest valvel!

Tulekahjuõppuse teoreetilise osa koolitus

Tulekahjuõppuse teoreetilise 

Tuleohutusaruande esitamise kohustusega ettevõttes või asutuses viiakse vähemalt üks kord aastas läbi tulekahjuõppus. Kuid alati ei pea olema tuleohutusaruandekohuslane, et iga-aastast õppust läbi viia. Isegi, kui ettevõte on väiksem, kui tuleohutusaruande esitamise kohustus ette näeb, on koolitus sageli vajalik, olles võimeline ära hoidma suurema kahju. G4S omab suuri kogemusi tuleohutusalaste koolituste korraldamisel, mille tõttu võite olla kindel, et G4Si koolitajad tagavad koolitatava ettevõtte personalile vajalikud teadmised ja oskused tulekahju korral tegutsemiseks.  

G4Sis saab teoreetilist osa läbida mugavalt ka e-õppe kaudu. E-õpe on uudne formaat, mis hoiab kokku tellija aega ja raha. Koolitus koosneb seitsmest videoloengust, mille lõpus saab koolitatav oma teadmised proovile panna, lahendades vastavaid teste. Kõike seda on võimalik teha endale sobival ajal ja kohas, logides sisse spetsiaalsesse e-õppe keskkonda aadressil http://univocus.ee/g4s/. 

Tuleohutuskoolitusi saab läbida ka tavaõppes – meie vilunud päästja kogemusega koolitajad tagavad kogu vajaliku info ja oskuste sujuva omandamise.

Tulekahjuõppuse teoreetilise osa koolituse teemad

Teema 1. Tuleohutusalane teadlikkus

 1. tulekahju olemus ja selle areng;
 2. tulekahjuga kaasnevad ohud ning võimalikud tagajärjed inimesele, varale ja keskkonnale;
 3. tulekahju tekkimise võimalikud põhjused;
 4. tulekahju kustutamise põhi- ja ohutusreeglid.

Teema 2. Evakuatsioon

 1. ohutu evakuatsiooni põhimõtted;
 2. evakuatsioonitee läbimine ja selle märgistuse jälgimine;
 3. inimeste evakueerimine.

Teema 3. Tulekahju korral käitumine ja tegutsemine

 1. inimeste päästmine ohustatud alast;
 2. inimeste teavitamine tulekahjust;
 3. tulekahjusignalisatsiooni kasutamise põhimõtted;
 4. tulekahju teate edastamine Häirekeskusesse ja selle sisu;
 5. esmaste tulekustutusvahendite ja tuleohutuspaigaldiste kasutamise põhimõtted.

Tulekahjuõppuse teoreetilise osa koolitus kestab üldjuhul 3 x 45 minutit.

Pane tähele:

Tulekahjuõppuse teoreetilise osa juurde saab tellida ka praktilise tulekustutusharjutuse, mille käigus avaneb kõigil töötajatel võimalus proovida tulekustuti kasutamist. Soovitame  lisada ka see harjutus koolituse päevakavasse, et töötajatel oleksid hiljem vajalikud oskused ja julgus võtta ohuolukorras appi tulekustuti. Seda enam, et ka  Tuleohutuse seaduse § 3 lg. 2 p.3 kohustab juhti tagama töötajatele tuleohutuspaigaldiste ja päästevahendite kättesaadavuse ja kasutamisoskuse.

Tulekahjuõppuse teoreetilise osa koolitus viiakse läbi dokumendi „Tulekahju korral tegutsemise plaan" alusel ja koolituse läbinutele väljastatakse registreeritud koondtõend.


Küsi koolituse kohta lisainfot alloleva vormi teel!