Sinu eest valvel!

Praktiline tulekustutusharjutus

Praktiline tulekustutusharjutus

Tulekahjuõppuse teoreetilise osa koolituse käigus ei ole seadusandja eraldi ette näinud kohustusena läbi viia praktilist tulekustutiharjutust. Samas soovitame kustutiharjutuse praktilist läbiviimist, kuna Tuleohutuse seaduse § 3 lg.2 p.3 kohustab ettevõtte või asutuse juhti tagama töötajatele tuleohutuspaigaldiste ja päästevahendite kättesaadavuse ja kasutamisoskuse.

Praktilise tulekustutiharjutuse läbiviimise kava

Osa 1. Tulekustuti kasutamise teoreetiline osa (0,5 tundi)
Osa 2. Praktiline tulekustutiharjutus (harjutuse läbiviimise aeg sõltub grupi suurusest)

Infoks:

Praktilise tulekustutiharjutuse läbiviimiseks pakume kahte erinevat moodust:

  1. Keskkonnasõbraliku gaasileegisimulaatoriga (kustutitena kasutatakse vesikustutit või süsihappegaaskustutit).
  2. Põlevvedeliku kustutamist spetsiaalses metallvannis (kustutitena kasutatakse pulberkustutit või süsihappegaaskustutit).


    Küsi koolituse kohta lisainfot alloleva vormi teel!