Lennundus

Koolituse nimetus: AVSEC 123 BASIC

Koolituse sihtrühm: lennundusjulgestustöötajad

Õpiväljundid: koolituse läbija omandab vajalikud teadmised ja oskused, et töötada lennundusjulgestustöötajana

Koolitusel osalemise eeltingimused: vähemalt keskharidus, läbitud kaitsepolitsei taustakontroll, eesti keele tase B2, läbitud tervisekontroll, vanus vähemalt 19 eluaastat

Koolituse kogumaht: 84 akadeemilist tundi

Koolituse sisu:

 • seadused
 • töö lennujaamasläbipääsurežiim (isikute ja sõidukite kontroll)
 • lõhkeainete detektori kasutamine
 • julgestuspiirangu ala tagamine ja kontroll
 • isikute ja sõidukite eskort
 • õhusõidukite valve
 • ringkäigud ja valve teostamine lennujaamas
 • keelatud ja ohtlikud esemed ning ained
 • lennueelne läbivaatus
 • tuleohutus
 • reisijate lennueelne läbivaatus
 • terrorism
 • pagasi käsitsi läbivaatus
 • läbivalgustusaparaadi monitori jälgimine, esemete ja ainete avastamine ja tuvastamine

Õppekeskkond: G4S koolitusruumid, lennujaam

Koolituse läbimiseks ettenähtud õppematerjalid: vajaminevad õppematerjalid jagatakse koolituse käigus

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: 

 • koolituse lõputunnistus
 • lennuameti riiklik tunnustus julgestustöötaja staatuse kohta, mis kehtib 3 aastat

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kogemuse kirjeldus: koolituse viivad läbi lennuameti julgestusinstruktori sertifikaadiga G4Si koolitajad, kes omavad erialast väljaõpet ja pikaajalist töökogemust

Koolituse hind: vastavalt hinnakirjale

Küsi koolituse kohta lisainfot alloleva vormi teel.Koolituse nimetus: Lennundusjulgestustöötaja täiendkoolitus

Koolituse sihtrühm: lennundusjulgestuse läbivaatust tegevad töötajad

Õpiväljundid: koolitusel osaleja omandab kõige uuemad teadmised ja oskused lennundusjulgestuse töövaldkonnast

Koolitusel osalemise eeltingimused: lennundusjulgestustöötaja riikliku tunnustuse olemasolu

Koolituse kogumaht: 24 tundi

Koolituse sisu:

 • seadused
 • turvasüsteemid, kinnise ala tagamine ja kontroll
 • terrorism
 • lõhkeainete detektori kasutamine
 • keelatud ja ohtlikud esemed ning ained
 • pagasi käsitsi läbivaatus
 • lennueelne läbivaatus
 • ohu hindamine (käitumine ohuolukordades)
 • jJärelvalve
 • vahetuse-eelne julgestustöötajate juhendamine
 • inimeste läbivaatus
 • sõidukite läbivaatus
 • varu läbivaatus

Õppekeskkond: G4S koolitusruumid, lennujaam

Koolituse läbimiseks ettenähtud õppematerjalid: vajaminevad õppematerjalid jagatakse koolituse käigus

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: täienduskoolituse läbimise tõend ja vajadusel Lennuameti tunnustus kehtivusega 3 aastat

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kogemuse kirjeldus: koolituse viivad läbi lennuameti julgestusinstruktori sertifikaadiga G4Si koolitajad, kes omavad erialast väljaõpet ja pikaajalist töökogemust

Koolituse hind: vastavalt hinnakirjale

Küsi koolituse kohta lisainfot alloleva vormi teel: