Sinu eest valvel!

Lennundus

AVSEC 123 BASIC

Koolituse sihtrühm: lennundusjulgestustöötajad

Õpiväljundid: koolituse läbija omandab vajalikud teadmised ja oskused, et töötada lennundusjulgestustöötajana

Koolitusel osalemise eeltingimused: vähemalt keskharidus, läbitud kaitsepolitsei taustakontroll, eesti keele tase B2, läbitud tervisekontroll, vanus vähemalt 19 eluaastat

Koolituse kogumaht: 84 akadeemilist tundi

Koolituse sisu:

 • seadused
 • töö lennujaamasläbipääsurežiim (isikute ja sõidukite kontroll)
 • lõhkeainete detektori kasutamine
 • julgestuspiirangu ala tagamine ja kontroll
 • isikute ja sõidukite eskort
 • õhusõidukite valve
 • ringkäigud ja valve teostamine lennujaamas
 • keelatud ja ohtlikud esemed ning ained
 • lennueelne läbivaatus
 • tuleohutus
 • reisijate lennueelne läbivaatus
 • terrorism
 • pagasi käsitsi läbivaatus
 • läbivalgustusaparaadi monitori jälgimine, esemete ja ainete avastamine ja tuvastamine

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: oolituse lõputunnistus. Lennuameti riiklik tunnustus julgestustöötaja staatuse kohta

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kogemuse kirjeldus: koolituse viivad läbi lennuameti julgestusinstruktori sertifikaadiga G4Si koolitajad, kel on erialane väljaõpe ja pikaajaline töökogemus

Küsi koolituse kohta lisainfot alloleva vormi teel!Lennundusjulgestustöötaja täiendkoolitus

Koolituse sihtrühm: lennundusjulgestuse läbivaatust tegevad töötajad

Õpiväljundid: koolitusel osaleja omandab kõige uuemad teadmised ja oskused lennundusjulgestuse töövaldkonnast

Koolitusel osalemise eeltingimused: lennundusjulgestustöötaja riikliku tunnustuse olemasolu

Koolituse kogumaht: 24 tundi

Koolituse sisu:

 • seadused
 • turvasüsteemid, kinnise ala tagamine ja kontroll
 • terrorism
 • lõhkeainete detektori kasutamine
 • keelatud ja ohtlikud esemed ning ained
 • pagasi käsitsi läbivaatus
 • lennueelne läbivaatus
 • ohu hindamine (käitumine ohuolukordades)
 • jJärelvalve
 • vahetuse-eelne julgestustöötajate juhendamine
 • inimeste läbivaatus
 • sõidukite läbivaatus
 • varu läbivaatus

Õppekeskkond: auditoorium, lennujaam

Koolituse läbimiseks ettenähtud õppematerjalid: asutuse väljastatavad materjalid

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: täienduskoolituse läbimise tunnistus

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kogemuse kirjeldus: koolituse viivad läbi lennuameti julgestusinstruktori sertifikaadiga G4Si koolitajad, kel on erialane väljaõpe ja pikaajaline töökogemus

Küsi koolituse kohta lisainfot alloleva vormi teel!Lennundusjulgestuse läbivaatust tegevate töötajate täiendkoolitus
 

Koolituse sihtrühm: lennundusjulgestuse läbivaatust tegevad töötajad

Õpiväljundid: koolitusel osaleja omandab kõige uuemad teadmised ja oskused lennundusjulgestuse töövaldkonnast

Koolitusel osalemise eeltingimused: lennundusjulgestustöötaja riikliku tunnustuse olemasolu

Koolituse kogumaht: 24 tundi

Koolituse sisu:

 • kinnise ala tagamine ja kontroll
 • läbipääsurežiim - isikute kontroll
 • õhusõidukite valve protseduurid ja meetodid
 • terrorism
 • lõhkeainete detektori kasutamine
 • seadusandlus
 • lennueelne läbivaatus
 • ringkäigud ja valve teostamine lennujaamas
 • keelatud ja ohtlikud esemed ning ained
 • reisijate lennueelse läbivaatuse teostamine
 • läbivalgustusaparaadi monitori jälgimine, ainete avastamine ja tuvastamine (läbivaatus käsitsi)
 • kauba ja posti läbivaatus
 • varu läbivaatus
   

Õppekeskkond: auditoorium, lennujaam

Koolituse läbimiseks ettenähtud õppematerjalid: asutuse väljastatavad materjalid

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: täienduskoolituse läbimise tunnistus

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kogemuse kirjeldus: koolituse viivad läbi lennuameti julgestusinstruktori sertifikaadiga G4Si koolitajad, kel on erialane väljaõpe ja pikaajaline töökogemus
 
Küsi koolituse kohta lisainfot alloleva vormi teel!