Esmaabi

G4S ainuke ettevõte Eestis, kes pakub nii laia valikut äri- ja turvakoolitusi. Meie trumbiks on koolitajad, kes annavad edasi teoreetilisi teadmisi, illustreerides neid rikkalike praktiliste näidetega.

Koolituse nimetus: Esmaabi koolitus

G4Si esmaabikoolitused on alati praktilise suunitlusega. Valikus on 6- ja 16-tunnine programm vastavalt kehtivatele seadustele. Koolitusi viivad läbi erakorralise meditsiini eksperdid.

Koolituse sihtrühm: ettevõtte personal – esmaabi eest vastutavad isikud

Õpiväljundid: koolituse läbija saab põhiteadmised ja praktilised oskused esmaabi osutamiseks ning kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi korral

Koolitusel osalemise eeltingimused: puuduvad

Koolituse kogumaht: sõltuvalt vajadusest 6- või 16-tunnine programm

Koolituse järgselt väljastame: ARK ja tööinspektsiooni aktsepteeritud tunnistuse

Koolituse sisu:

  • õnnetusolukorra hindamine, õnnetusolukorras tegutsemine (sealhulgas paanikaga toimetulek) ja hädaabi kutsumine, kannatanu seisundi hindamine (sealhulgas kannatanu asendi muutmisega seotud ohud), esmaabi olemus ja üldpõhimõtted, välistingimustes abiandmise iseärasused, edasise tervisekahju ennetamine
  • eluohtlikud seisundid, nende äratundmine ja hädavajalikud tegevused (sealhulgas infarkti, insuldi ja kopsuvigastuse korral)
  • esmaabi teadvusetuse korral – vabade hingamisteede tagamine, hapnikupuudusest põhjustatud ajukahjustuse ennetamine, võõrkeha eemaldamine hingamisteedest, elustamine (sealhulgas elustamisaparaadi AED kasutamine)
  • esmaabi vigastuste korral – keha pindmised ja sügavad vigastused, sisemised ja välised verejooksud, verejooksu peatamise võtted, haavade sidumise võtted ja reeglid, luumurdudega kaasnevad ohud, lahastamise reeglid ja lahastamisega seotud ohud, liigesetraumad (sealhulgas nihestused ja nikastused), erinevate kehaosade põrutused ja muljumised, silmakahjustused
  • esmaabi uppumise, mürgistuse, söövituse, põletuse, külmakahjustuse ja elektrilöögi korral
  • meditsiinilise šoki olemus ja šokiseisundis kannatanu abistamine
  • esmaabi äkkhaigestumise (näiteks epilepsiahoog, diabeetiline kooma, anafülaktiline šokk, minestus, astmahoog, kõhuvalu) korral
  • esmaabivahendite valik ja kasutamine töökohal

Õppekeskkond: asutuse ruumides või G4S Eesti ASi koolitusruumides Tallinnas, Paldiski mnt 80

Koolituse läbimiseks ettenähtud õppematerjalid: vajaminevad õppematerjalid jagatakse koolituse käigus

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: koolituse läbimine, koolituse järgselt väljastame ARK ja Tööinspektsiooni poolt aktsepteeritud tunnistuse

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kogemuse kirjeldus: koolituse viivad läbi G4Si koolitajad ja koostööpartnerid, kes omavad erialast väljaõpet ja pikaajalist töökogemust


Küsi koolituse kohta lisainfot alloleva vormi teel: