Administraator

G4Si administraatorid valdavad keeli, on usaldusväärsed ja vastutustundlikud ning teavad, kuidas käituda hädaolukordades.

Büroohoonete ja kontoripindade kiire areng Eestis on kaasa toonud suurenenud nõudluse professionaalse administraatoriteenuse järele.

G4Si administraatorid

 • valdavad keeli
 • on usaldusväärsed ja vastutustundlikud
 • teavad, kuidas käituda hädaolukordades: vajadusel teavitavad G4Si juhtimiskeskust ja operaator saadab sündmuskohale patrullekipaaži
 • oskavad anda esmaabi
 • suudavad juhtida evakuatsioone
 • tagavad turvameetmete vastavuse seadustele ja tavadele
 • jälgivad turvaseadmete korrasolekut

Firma töökorraldust tundev G4Si administraator tegutseb vastavalt ettevõtte vajadusele ja lepingule

 • hoiab ära võõraste sissepääsu hoonesse
 • vastab telefonile, võtab vastu ja annab edasi teateid
 • on esmane külaliste vastuvõtja
 • hoolitseb külaliste eest
 • korraldab külaliste kokkusaamise kliendiga
 • trükib kirju, saadab fakse, elektronkirju, teeb koopiatöid
 • registreerib sisse- ja väljatuleva posti, organiseerib selle edasitoimetamise
 • korraldab kullerteenust jpm

G4Si poolt pakutav administraatoriteenus

 • võimaldab kliendil keskenduda oma põhitegevusele
 • vähendab personali voolavust
 • on majanduslikult tulus
 • välistab, et töötaja haiguse tõttu või muul põhjusel töökoht tühjaks jääb ning ettevõttel tuleb tegeleda asendaja otsimise või tööülesannete jagamisega teiste töötajate vahel

Administraatorid on läbinud heatasemelise klienditeeninduse, teenindusettevõtte turvariskide ja personalikäitumise ning turvatöötaja baaskoolituse kursuse.

Täpsema info saamiseks, võite saata meile kiirpäringu: