Vetelpääste

Koolituse nimetus: Vetelpääste/rannavalve

Koolituse sihtrühm: rannavalve töötajad või töötada soovijad, ujumisinstruktorid

Õpiväljundid:

 • ohuolukordade äratundmise võime
 • ohuolukordade ennetusoskus
 • oskus tegutseda ohuolukordades

Koolitusel osalemise eeltingimused: ujumisoskus

Koolituse kogumaht: 24–60 tundi

Koolituse sisu:

 • sissejuhatus ja korralduslikud küsimused
 • psühholoogia: inimtüübid, olukordade lahendused, meeskonnatöö, videotreening, praktilised ülesanded; suhtlemine avalikus ruumis
 • ujula praktika: võistlusujumine, rakendusujumine, 300 m test, kiirendused, päästevõtted, transpordivõtted, otsingud
 • pääste teooria: ajalugu, varustus, päästmine, otsimine, praktilised harjutused
 • esmaabi: erakorralise meditsiiniabi süsteem Eestis, kannatanu seisundi hindamine, elustamine (teooria), verejooks, luumurrud, muud sagedasemad õnnetusjuhtumid, lahastamine ja sidumine (praktika)
 • kehaline kasvatus
 • ujulapraktika
 • avaveepraktika

Õppekeskkond: auditoorium/siseujula/avavesi

Koolituse läbimiseks ettenähtud õppematerjalid: vajaminevad õppematerjalid jagatakse koolituse käigus

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

 • lõpetamise tingimused - auditoorsetel loengutel osalemine ja arvestuste sooritamine, ujulapraktika läbimine, avavee praktika läbimine
 • koolituse läbimisel saab osaleja koolituse läbimise tunnistuse, kutseeksami sooritamisel kutsetunnistuse Vetelpäästja, tase 3

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kogemuse kirjeldus: koolituse viivad läbi G4Si koolitajad ja koostööpartnerid, kes omavad erialast väljaõpet ja pikaajalist töökogemust

Huvi korral palun täida allolev ankeet või võta ühendust:
Henry Seemel
Tel 651 1996
henry.seemel@ee.g4s.com