Turvasüsteemide hooldus

Ilmselt on enamik teist kokku puutunud põhjuseta häiretega, mis tekitavad Sulle ja Sinu ettevõtte töötajatele ebamugavust. G4Si kogemus on näidanud, et enamikel juhtudel on valehäire põhjuseks rikkis või hooldamata valveseadmed. Nagu muu tehnika, vajavad ka valveseadmed aeg-ajalt hooldust.

Miks on vaja turvasüsteeme hooldada?

Õigesti paigaldatud ja hooldatud turvaseadmed tagavad süsteemi korrektse toimimise igas olukorras. Ainult töökorras ja regulaarselt hooldatud turvasüsteem aitab avastada ja vältida suuremaid kahjusid ning hoiab eemale ka soovimatud külalised. Ühtlasi saab niiviisi ära hoida valeväljakutseid, mille arvelt G4Si patrullekipaaž jõuab reaalse sissemurdmise või paanikahäire korral kiiremini kohale.

Miks valida turvasüsteemide hoolduspartneriks G4S?

Kõige paremini oskavad turvasüsteemide eest hoolt kanda need inimesed, kes turvateenust osutavad. G4S on Eesti suurim turvateenuse pakkuja ning meil on suurim turvasüsteemide hooldusmeeskond, kes tagab süsteemide korralise hoolduse ja ka rikkehoolduse üle Eesti.

Kui G4S juba hooldab mõnda Sinu ettevõtte turvasüsteemi, on mõistlik teistegi süsteemide hooldus tellida samast kohast, kuna nii on süsteemide hooldus mugavam, võtab vähem aega ja on ka odavam.

Mida kujutab endast turvasüsteemide hooldus objektil?

Turvasüsteemide hooldus jaguneb üldjuhul kaheks:

Korraline ehk plaaniline hooldus on süsteemi ülevaatus ja kontroll, mida tehakse kokkulepitud aja tagant regulaarselt. Hoolduse käigus

  • teeb hooldustehnik ettenähtud ülevaatuse,
  • testib süsteemi korrasolekut ja signaaliedastust,
  • kontrollib süsteemi sobivust keskkonda,
  • teeb süsteemile vajalikud uuendused ja
  • annab kliendile nõu seadmete ümberpaigutamise või süsteemi täiendamise vajaduse kohta.

Turvasüsteem peab olema korraliselt hooldatud vastavalt tootja soovitatud ja/või seaduses ettenähtud sagedusele.

Erakorraline ehk plaaniväline hooldus on hoolduslepinguga tagatud võimalus kutsuda tehnik objektile, kui süsteemis on ilmnenud rike või probleem. Plaanivälise hoolduse eesmärk on leida probleemi põhjus ja see võimalikult kiiresti kõrvaldada.

Vaata tabelist, missuguseid turvasüsteeme G4S hooldab ja kui tihti seda tegema peaks.

Kuidas saab Sulle kasulik olla G4Si tehniline tugi?

Tehniline tugi on G4Si spetsialistide meeskond, kes toetab tehnilise nõuga kõiki G4Si kliente. Tehnilise toe kaudu on võimalik G4Si klientidel saada tehnilist nõu ja abi telefonitsi. Tehniline tugi valmistab ette ka videojuhendeid ja õpetusi lõppklientidele, et lihtsamaid hooldusprotseduure ise läbi viia ning sellega oma süsteemi eest ka ise rohkem hoolt kanda. Vastavad juhendid leiad G4Si iseteenindusest või kodulehelt siit.

Kuidas turvasüsteemide hooldust tellida?

Kui soovid oma olemasolevad turvasüsteemid lasta hooldada G4Si hooldusmeeskonnal, anna sellest teada meie hooldustehnikule või klienditeenindusele. Lepime kokku esmase süsteemide ülevaatuse aja ja maksumuse ning pärast seda on võimalik sõlmida süsteemide korralise hoolduse leping. Pärast esmast ülevaatust tehakse järgmised korralised hooldused vastavalt süsteemi tootja soovitustele või vastavalt seaduses ettenähtud sagedusele. Hooldusleping sõlmitakse tähtajatult, kuid mitte lühemaks ajaks kui aasta.

Täpsema info saamiseks võite saata meile kiirpäringu: