Parameedik

Meie parameedikud on tervishoiutöötajad, kelle peamiseks ülesandeks on pakkuda kiireloomulist erakorralist meditsiinilist abi.

Nad on läbinud teenuse osutamiseks vajaliku koolituse ning on aktiivsed tervishoiu valdkonnas. Igapäevaselt tehakse tööd kiirabis, haiglas, perearstikeskustes, olles taustalt erakorralise meditsiini tehnikud, õed, abiõed. Samuti on paljud läbinud Kaitseväe parameediku kursuse. 
 
Tagame üritustel kvaliteetse ja kiire esmaabi ning raskemate traumade ja terviserikete puhul kutsume viivitamatult kohale kiirabi. Meie parameedikud omavad vajalikku meditsiinilist varustust, et vajadusel osutada erakorralist abi.

Kõige enam üritustel osutatud esmaabi:

  • lõike/torkehaavade puhastamine, sidumine;
  • nihestuste hooldus ja fikseerimine;
  • külmahooldus;
  • päikesepõletuse/päikesepiste hooldus;
  • pindude eemaldamine;
  • allergiahoogudele reageerimine;
  • alajahtumise hooldus.

Küsi pakkumist: