Sinu eest valvel!

Vargused jaekaubanduses

Koolituse nimetus: Vargused jaekaubanduses

Kas teadsid, et peamine varguse toimepanekut soodustav tegur on teenindaja käitumine? Kas Sinu töötajad on teadlikud, mis mõjutab enim varguste toimepanemise tõenäosust ettevõttes?

G4S Eesti korraldab koolitusi teenindajatele ja jaemüügiüksuste juhtidele. Meie koolituse eesmärk on mõjutada varguste vähenemist mitte ainult tehniliste vahendite abil, vaid teenindaja hoiakute ja käitumise muutmisega. Meie koolitusel on rõhk teenindaja teadlikkuse tõstmisel – kuidas ta saab teadliku käitumisega mõjutada oleviku- ja tulevikusündmusi.

Koolituse sihtrühm: jaemüügiasutuste töötajad

Õpiväljundid: koolituse läbinu teab, kuidas asutuse keskkond ja töötajate käitumine mõjutavad klientide käitumist ning kuidas käituda võimaliku varguskahtluse korral

Koolitusel osalemise eeltingimused: puuduvad

Koolituse kogumaht: 2 akadeemilist tundi loeng, 1 akadeemiline tundi praktilised harjutused,
okku 3 akadeemilist tundi

Koolituse sisu:

  • räägime poevargustest, inimestest ja vargusi soodustavatest teguritest
  • analüüsime teenindaja rolli varguste ennetamisel
  • räägime teenindaja käitumisest varguse avastamisel ning varguskahtluse korral
  • tutvustame õiguslikke aluseid omandi ja enda huvide kaitsmisel
  • räägime abi kutsumisest
  • selgitame tegevusi pärast varguse toimumist ning kuidas need mõjutavad tulevikusündmusi
  • vaatame videoid elust enesest
  • teeme praktilisi harjutusi

Õppekeskkond: asutuse ruumides või G4Si koolitusruumides

Koolituse läbimiseks ettenähtud õppematerjalid: vajaminevad õppematerjalid jagatakse koolituse käigus

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: koolituse läbimine, tõendi väljastamine soovi korral

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kogemuse kirjeldus: koolituse viivad läbi G4Si koolitajad ja koostööpartnerid, kes omavad erialast väljaõpet ja pikaajalist töökogemust

Hind: vastavalt hinnakirjale ja kokkuleppele tellijaga

Küsi koolituse kohta lisainfot alloleva vormi kaudu: