Sinu eest valvel!

Teenindaja turvakoolitus

Teenindaja turvakoolitus

Teenindajad puutuvad aeg-ajalt kokku inimestega, kes käituvad väljakutsuvalt ning mõnel juhul lausa norivad tüli. Peamiselt tekivad niisugused mured asutustes, mis teenindavad oma kliente öisel ajal ning kus on korraga tööl vähe inimesi. Asutused panustavad turvalisuse nimel valveseadmetesse, valvekaameratesse ja häireteenustesse, kuid võimalike konfliktide lahendamise puhul jäädakse sageli lootma töötaja isikuomadustele ja tema varasemale töö- ja elukogemusele.

Teenindaja teadlik käitumine mõjutab ka kliendi käitumist. Töötajad, kes on teadlikud turvalisust suurendavatest ja vähendavatest teguritest, kes oskavad arvesse võtta oma töökeskkonna eeliseid ja puuduseid, kes tunnevad õiguslikku tausta ja teavad enesekaitse põhimõtteid, teevad ohtliku käitumise korral paremaid otsuseid.

G4S korraldab koolitusi teenindusasutustele. Meie eesmärk on tõsta teenindajate teadlikkust konfliktse isikuga suhtlemisel ja enda turvalisuse tagamisel. Meie koolitus koosneb loengust ja praktilisest harjutusest, mis viiakse läbi töötajate töökohas või G4Si õpperuumides üle Eesti.

Koolituse sihtrühm: teenindajad, turvatöötajad, esmatasandi juhid (vahetuse juhid, allüksuse juhid)

Õpiväljundid: parem teadlikkus enesekaitse meetmetest, nende rakendamisest praktikas ning käitumisest konflikti korral

Koolitusel osalemise eeltingimused: puuduvad

Koolituse kogumaht: 2 akadeemilist tundi loeng, 1 akadeemiline tund tundi praktilisi harjutusi,
kokku 3 akadeemilist tundi

Koolituse sisu:

  • seadusandlus
  • turvalisust suurendavad ja vähendavad tingimused töökeskkonnas
  • enesekaitse meetmed
  • abi kutsumine
  • praktilised harjutused

Õppekeskkond: G4Si koolitusruumides või asutuse ruumides

Koolituse läbimiseks ettenähtud õppematerjalid: vajaminevad õppematerjalid jagatakse koolituse käigus

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: koolituse läbimine, tõendi väljastamine soovi korral

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kogemuse kirjeldus: koolituse viivad läbi G4Si koolitajad ja koostööpartnerid, kes omavad erialast väljaõpet ja pikaajalist töökogemust

Hind: vastavalt hinnakirjale ja kokkuleppele tellijaga

Küsi koolituse kohta lisainfot alloleva vormi kaudu: