Sinu eest valvel!

Käitumine äkkrünnaku korral

Koolituse nimetus: Käitumine äkkrünnaku korral

Koolitusel räägime äkkrünnaku olemusest ja probleemi tõsidusest. Koolituse eesmärk on vähendada äkkrünnaku toimepanemise tõenäosust läbi asutuse personali ennetava käitumise ning tõsta töötajate teadlikkust äkkrünnaku olukorras tegutsemisel.

Koolituse sihtrühm: teenindusasutuste töötajad

Õpiväljundid: töötaja saab ülevaate põgene-varju-võitle-kontseptsioonist ning soovitused käitumiseks äkkrünnaku korral

Koolitusel osalemise eeltingimused: puuduvad

Koolituse kogumaht: 2 akadeemilist tundi loeng, 1 akadeemiline tund praktilised harjutused, kokku 3 akadeemilist tundi

Koolituse sisu:

  • äkkrünnaku olemus
  • äkkrünnakule viitavad tunnused
  • tegevused äkkrünnaku korral: põgene – varju – võitle
  • käitumine abi saabumisel
  • praktilised harjutused

Õppekeskkond: asutuse ruumides või G4Si koolitusruumides

Koolituse läbimiseks ettenähtud õppematerjalid: vajaminevad õppematerjalid jagatakse koolituse käigus

Lõpetamise tingimused ja väljatatavad dokumendid: koolituse läbimine, tõendi väljastamine soovi korral

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kogemuse kirjeldus: koolituse viivad läbi G4Si koolitajad ja koostööpartnerid, kel on erialane väljaõpe ja pikaajaline töökogemus

Hind: vastavalt hinnakirjale, hind sõltub praktiliste harjutuste mahust ning grupi suurusest
 

Küsi koolituse kohta lisainfot alloleva vormi kaudu: