Sinu eest valvel!

Turvajuhi kvalifikatsioonikursus

Koolituse nimetus: Turvajuhi kvalifikatsioonikursus

Koolituse sihtrühm: turvaülemad, sisevalveteenistuse juhid, haldusjuhid või teised ettevõtte töötajad, kes vastutavad ettevõtte turvalisuse eest

Koolitus toimub: G4S Eesti ASi koolitusruumides Tallinnas, Paldiski mnt 80

Õpiväljundid: koolituse läbija omandab pärast kutseeksami sooritamist kvalifikatsiooni
„Turvajuht, tase 5“

Koolitusel osalemise eeltingimused: vähemalt keskharidus, puuduvad kehtivad kriminaalkaristused

Koolituse kogumaht: 80 tundi

Koolituse sisu:

 • turvaplaani koostamise põhimõtted
 • turvatööd reguleerivad seadused
 • riskijuhtimine ja turvalisuse juhtimine
 • käitumine kriisisituatsioonis
 • tehnilised valvesüsteemid – nende hindamine ja kasutamine
 • projektijuhtimine turvateenuse pakkumisel
 • turvataktika, erivahendid turvatöös, isikukaitse
 • turvataktika kliendiüritusel; suurürituste ettevalmistamine
 • relvade kasutamine turvaettevõttes; praktiline laskmine
 • tööohutus turvavaldkonnas
 • inimeste juhtimine ja juhendamine
 • teeninduspõhimõtted turvatöös
 • tuleohutus, praktilised harjutused

Õppekeskkond: G4Si koolitusruumid, e-õpe

Koolituse läbimiseks ettenähtud õppematerjalid: vajaminevad õppematerjalid jagatakse koolituse käigus

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: kutseeksami sooritamine, kutsetunnistus „Turvajuht, tase 5“

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kogemuse kirjeldus: koolituse viivad läbi G4Si koolitajad ja koostööpartnerid, kes omavad erialast väljaõpet ja pikaajalist töökogemust

Kursuse maksumus: vastavalt hinnakirjale​

Täpse õppekava leiad siit.

Küsi koolituse kohta lisainfot alloleva vormi kaudu: