Pressiteade 19.12.2014

G4S jätkab Saue linna turvapartnerina ka järgneval kolmel aastal

AS G4S Eesti võitis Saue linna korraldatud patrullteenuse osutamise hanke, mille kohaselt jätkab 14 aastat kestnud koostööd linna võtmeobjektide kaitsmisel.

Kolmeks aastaks sõlmitud leping näeb ette, et G4Si patrull kontrollib kindlatel kellaaegadel linna jaoks olulisi objekte ning on valmis ööpäevaringselt reageerima ka Saue murekohtadele.

Saue igapäevasesse patrulliringi kuulub 15 objekti, mida turvafirma peab ööpäeva jooksul kontrollima vähemalt viiel korral. Vastavalt vajadusele on marsruute alati võimalik muuta ja suunata tähelepanu sinna, kus seda parajasti rohkem vajatakse. Lepingu kohaselt jälgib G4Si patrull avaliku korra eeskirjadest kinnipidamist ning pöörab erilist tähelepanu olukordadele, millel on ilmsed avaliku korra rikkumise tunnuseid. Kõikidest oma tegevustest ja tähelepanekutest esitab G4S linnale ning politseile iganädalase ülevaate.

AS G4S Eesti valvedivisjoni direktori Villu Õuna sõnul toimib sarnane koostöövorm, kus turvafirma patrull hoiab kogukonna võtmekohtadel silma peal ja vajadusel kaitseb politsei juhendamisel avalikku korda, edukalt ka mitmes teistes kohalikus omavalitsuses. „Sisuliselt, turvafirma ööpäevaringne patrullekipaaž on kohaliku omavalitsuse silmadeks ja kõrvadeks, edastades info piirkonnas toimuva kohta ning reageerides olukordadele, millega linn ise koheselt tegeleda ei jõuaks,“ lisas Villu Õun.

Saue linnapea Henn Põlluaasa sõnul on linnal hea meel, et patrullteenuse osutamise hanke võitis G4S, kuna varasemad aastad on näidanud, et koostöö turvafirmaga toimib. Samas lisab linnapea, et tänases olukorras, kus riik üha enam teenuseid kokku tõmbab, peaksid turvafirmadel olema avaliku korra kaitsel suuremad õigused: „Politsei koosseisude vähendamine ei saa toimuda üldise turvalisuse vähendamise hinnaga. Kui riik on läinud seda teed, siis peab ta lahendama küsimuse, kuidas täita tekkinud tühemikku ning laiendama eraõiguslike turvafirmade volitusi avaliku korra tagamisel“, ütles Henn Põlluaas.

Sauel valvab G4S kõiki linnale kuuluvaid rajatisi, sealhulgas linnavalitsust, haridusasutusi, noortekeskust, päevakeskust ning paljusid teisi sauelaste ühiskasutuses olevaid hooneid ja ehitisi.

Üle Eesti on G4Si oma turvapartneriks valinud 11 kohalikku omavalitsust, kes kasutavad turvafirma patrullteenust kogukondadele lisaturvalisuse loomiseks. Tänavu 10 kuu jooksul andsid G4Si turvatöötajad politseile üle 2703 õiguskorra rikkujat, kellest 1087 jäid vahele vargustega kaubandusettevõtetest. Sissemurdmistelt tabati 10 kuu jooksul 54 korrarikkujat. Samuti peeti koostöös politseiga kinni 18 joobekahtlusega sõidukijuhti. G4Si valveteenuseid kasutav Eestis üle 46 000 püsiklienti, kelle teenindamiseks on pidevalt töös 75 patrullekipaaži.

Julia Garanža Kommunikatsioonijuht
Sirje Piirsoo Saue Linnavalitsuse avalike suhete peaspetsialist