Pressiteade 12.03.2022

Eesti õhuvärava turvalisus on tipptasemel

Tallinna lennujaam on Eesti riigi värav ja tähtis ühenduslüli Euroopaga. Sellega kaasneb kõrge turvarisk, mida igapäevaselt maandavad lennundusjulgestustöötajad.

Täpsemalt tähendab see reisijate ja nende pagasi läbivaatamist, patrullimist nii avatud poolel kui ka julgestuspiirangu alal, nii jalgsi kui sõidukitega. Lisaks lennujaama sissepääsude valvamist ning lennujaama läbivate DHL ja TNT kaubasaadetiste läbivaatamist.

Hetkel tagab lennujaama turvalisust 160 töötajat, kuid enne Covidit oli neid isegi üle 230. Nüüd kui reisijate hulk on taas tõusuteel, mullu läbis Tallinna lennujaama üle 1,3 miljoni reisija, siis tuleb taas suurendada ka turvalisuse tagajate arvu.

Kui arvata, et Tallinna lennujaam on väike kõrvaline koht, kus ei juhtu midagi, siis see pole kaugeltki nii. Meile satub igasugust rahvast – võtame näiteks või mošeetulistaja Brenton Tarranti, kes 2019. aastal Uus-Meremaal üle 50 inimese tappis ja kes mõned kuud enne seda, 2018. aastal, tavareisijana Eestis käis.

Tänapäeval räägime me lennundusjulgestustöötaja väljaõppes väga tõsistest ohtudest, sh sellest, kuidas käituda, kui pommivööga tegelane sul reaalselt ees seisab. Oleme leidnud pagasitest mida iganes: lõhkemata mürske, tulirelvi, mil padrunid sees jne.

Tallinna lennujaamas on kasutusel sama tehnika, mida kasutavad ka kõik suuremad ja tuntumad lennujaamad üle maailma. Käsi-metallidetektor isikute läbivaatuseks, metallidetektor-värav, x-ray ehk läbivalgustusaparaadid, mis nüüd on uuel tasemel pagasis olevate asjade tuvastamises. Bodyscanner, mis ei tööta x-ray põhimõttel, vaid raadio lairiba peal, ja on seega inimese tervisele ohutu. Tänu sellele ei pea lennundusjulgestustöötaja siis, kui miski inimese keha või riietuse küljes annab alarmi, tegema täiendavalt isiku kogu kehale käsitsi läbivaatust, vaid bodyscanner teeb osa tööd inimese eest ära. Ka reisijale on see palju mugavam kui tavaline käsitsi läbivaatus. Neile lennujaama julgustusaparaatidele lisandub veel tavapärane turvatehnika.

 

Lennundusjulgestus arvudes

2021. aastal G4S Tallinna lennujaamas

-       suunas 279 386 ühikut käsipagasit täiendavasse käsitsi läbivaatusse;

-       täiendavat käsitsi läbivaatust teostati 1368 reisijast eraldiliikuvale pagasile;

-       pagasist kõrvaldati 58 907 keelatud eset;

-       osutati 15 000 korral saateteenust;

-       lahendati 189 juhtumit, sh 60 korral kutsuti välja politsei;

-       läbiti 357 situatsioonitreeningut.

 

Lennuliiklus Tallinnas

Mullu teenindas Tallinna lennujaam 1 300 572 reisijat. Seda on 50% rohkem kui 2020. aastal, kuid 60% vähem kui aastal 2019. Seoses koroonaviiruse tõttu seatud piirangutega algas lennunduses 2021. aasta nõudluse madalseisus. Reisijate arv moodustas I kvartalis vaid 14% ning II kvartalis 22% pandeemia-eelsest tasemest. Reisijate arvu järk-järgulist taastumist II poolaastal mõjutas oluliselt Euroopa Liidu ühtse koroonapassi kasutuselevõtt, mis lihtsustas reisimise reegleid. Selle toel moodustas juulis reisijate arv kriisieelsest tasemest juba 50% ning jõudis detsembris 70% tasemele. Detsembris läbis Tallinna lennujaama 166 379 reisijat ning regulaarlendude keskmine täituvus oli detsembris 56%.

Kristjan Saarik G4S lennundusosakonna juhataja