Pressiteade 26.02.2019

G4S Eesti: tööjõukulude kiire kasv sunnib ettevõtjaid sularahakäitluses kokkuhoiukohti otsima

Kasvavate tööjõukulude tingimustes otsivad nii G4S kui teenindus- ja transpordiettevõtted efektiivsemaid lahendusi sularaha käitlemiseks.

G4S sularahakeskustes töödeldi 2018. aastal 9,9 miljardit eurot, mis on vähem kui 2017. aastal, mil selleks summaks oli 10,1 miljardit eurot.

G4S täidab ja tühjendab kõiki sularahaautomaate üle Eesti. Turvaettevõtte poolt ATMides käideldud raha hulk on viimasel kahel aastal jäänud 7,4 miljardi euro juurde.

Languse on aga teinud kaubandus- ja teenindusettevõtetest G4Si sularahakeskustesse transporditud rahakogused, mis vähenesid 2,3 protsendi võrra. „Siinjuures on oluline märkida, et nende ettevõtete käibed samal ajal kasvasid,“ ütles G4S Eesti sularahadivisjoni direktor Peeter Torim.

„Ettevõtjad on hakanud otsima rohkem kokkuhoiukohti sularahakäitluses, sest kiire palgakasvuga on tõusnud ka sularahakäitlusega seotud kulud. Meie poole pöördutakse selle murega järjest rohkem,“ selgitas Torim.

Kokkuhoiukohti otsib ka G4S, kes sulges eelmisel aastal Jõhvi sularahakeskuse, kuna rahamahte vaadates ei olnud enam mõistlik seal piirkonnas eraldi sularahatöötlust pidada. Täna korraldatakse raharinglust üle Eesti Tartu ja Tallinna sularahakeskustest.

„Meie kasutatav kaasaegne käitlustehnoloogia tagab Eestis efektiivse rahatöötluse. Küll aga näeme, et paljudes sularaha kasutavates ettevõtetes saaks tehnoloogia abil vähendada sularaha korduvale ülelugemisele kuluvat aega,“ lausus Torim.

Tema sõnul kulutatakse kaubandus- ja teenindusettevõtetes endiselt märkimisväärselt tööaega sularaha korduvlugemisele ja pakendamisele. See omakorda võib kaasa tuua turvariske, sest mida rohkemate inimeste vahel sama sularahapakk liigub, seda suuremad kipuvad olema rahakaod.

„Tehnoloogia abil saab seda olukorda parandada. Täna ei pea enam palkama kassiiri, kes luugist raha vastu võtab ja üle loeb. Oleme mitmetele ettevõtetele pakkunud „Cash 360“ lahendust, kus klienditeenindaja, kuller või bussijuht ei anna enam raha kassiirile, vaid sisestab selle spetsiaalsesse masinasse, nutikasse seifi. Nii on igal hetkel jälgitav, kes, mis kell, millist raha ja kui palju sisestas.

"Kogu arvepidamise teeb masin,“ ütles Torim. Sularaha liikumine on sedasi infosüsteemist kogu aeg jälgitav. „Reaalajas info raha liikumisest ning oma töötajate vabastamine korduvast rahasedelite ja müntide ülelugemisest ongi see lisaväärtus, mida tehnoloogia abil saame täna sularahakäitluses pakkuda,“ selgitas Torim.

G4Si ülesandeks on monitoorida Cash 360 seadmete täituvust ja korraldada rahavedu vastavalt kokkulepetele.

Reimo Raja G4S Eesti kommunikatsioonijuht