Sinu eest valvel!

November 2016

Turvatunne saab alguse teadmistest

  • Kuupäev: 21.11.2016
    Autor: Janek Laanemäe


Mida teha, kui tähelepandamatu ostja haarab kassasabas ühtäkki põuest relvataolise eseme, nõuab endale päevakassat ning müügikohast saab hetkega kui Hollywoodi märuli võtteplats? Mismoodi säilitada rahu ja milline samm astuda esimesena, kui puutume kokku kriisiolukorraga, olgu selleks siis tulekahju, ebaadekvaatselt käituv narkomaan või röövkallaletung? Turvaalaseid teadmisi pakub G4Si koolitus.  

G4Si koolitustegevus hõlmab endas kogu paketti ehk kliendi koolitusvajaduste väljaselgitamist, just sihtrühma vajadustele vastavate programmide koostamist ja koolituste läbiviimist. Koolituste eesmärk on pakkuda koolitatavatele nii teoreetilisi teadmisi kui ka praktilisi oskusi jääda ka emotsionaalselt keerukas olukorras rahulikuks ja toimida vastavalt ettevõtte koostatud turvalisuse tagamise juhendile. Olulisemad meilt  tellitud koolitused puudutavad käitumist röövkallaletungi korral ja kuidas käituda narkomaaniga. Tellijateks on pangad, tanklad, kasiinod ja teised klienditeenindusega tegelevad ettevõtted, mis käitlevad sularaha või pakuvad kriisinõustamist.

Kuigi koolituse teemad on väga erinevad – üldturvalisusest kuni kriisipsühholoogiani –, on kõik koolituskavad koostatud nii, et läbitud teemad kinnistuks osalejate mällu võimalikult pikaks ajaks. Iga päev me kriisiolukordadega õnneks kokku ei puutu ja seega oleks hea, kui omandatud teadmised talletuksid meie aju sügavaimatesse soppidesse, kust saame need vajalikul hetkel kiiresti üles otsida. Anname edasi teoreetilisi teadmisi, kuid meie korraldavatel koolitustel on tähtis osa ka praktilistel ülesannetel. Loome elulisi olukordi, et õpetada osalejaid käituma kriisiolukorras targemalt ja julgemalt. Kui oled korra elus niisuguse olukorraga kokku puutunud, on järgmine kord juba hoopis lihtsam tegutseda – praktiline kogemus annab teadmised ja tegutsemine on palju läbimõeldum. Näiteks röövkallaletungi koolitusel pannakse teenindajad päriselt tekkinud olukordadesse, kus nende vastas olev inimene muutub ühtäkki agressiivseks, kasutab valimatult ebatsensuurseid sõnu ja kõige tipuks ähvardab teenindajat tulirelvaga, lastes õhku paar hoiatuslasku. Lisaks põnevusele pakub selline koolituse osa võimalust mugavustsoonist välja astuda ning näha kõrvalt enda käitumist ja suhtlemisoskust pingelises olukorras.

Reeglina on rünnakut võimalik ette näha, seega õpetame koolitusel tähele panema sellele viitavad tundemärke: närviline olek, silmside vältimine, kehakeel. Samuti õpetame märkama detaile, mis hiljem võiksid abiks olla politsei ja turvaettevõtte töös – näiteks kurjategija tuvastamisel. Pöörame tähelepanu sellelegi, mismoodi käituda, kui kriisisituatsioon on lõppenud – kuidas anda edasi ja talletada olulist infot ning mil moel jätkata tööd kuni abi saabumiseni.

Kuigi enamasti korraldatakse koolitusi täiskasvanutele, oleme hakanud pakkuma turvalisuse õpitubasid ka koolilastele. Koolides ei ole eraldi õppeainet turvalisuse kohta – seda teemat käsitletakse pigem läbi erinevate õppeainete. Kahjuks on lisaks sellistele ohtlikele olukordadele nagu tulekahju puhkemine ka Eesti koolides üha sagedasemaks muutunud kokkupuuted narkomaanidega või ebaadekvaatselt käituvate kaaslastega. Selleks, et ka lapsed oskaksid ärevas olukorras rahu säilitada ja targalt tegutseda ning oskaks märgata enda ümber toimuvat, võiks turvalisusega seotud teemadest rääkida aga juba võimalikult varases eas. Nii tekib ka harjumus kaaslastest hoolida ning julgus ja oskus aidata abivajajat ilma ennast ohtu seadmata.

Kokkuleppel koolituse tellijaga on võimalik kogu koolitustegevus videosse võtta – nii on hea  analüüsida osalejate käitumist kriisiolukorras ning selle lahendamisel. Video ülevaatamisel kinnistub õpitu veelgi ja nähes enda käitumist kõrvalt, oskame seda parandada.

Peamised turvakoolituste sihtgrupid on seni olnud teenindusettevõtted ja klienditeenindusega seotud töötajad. Kuid üldturvalisuse põhimõtteid – millised ohud meid varitsevad, mismoodi neid märgata ja kuidas kriisi tekkides tegutseda – võiks teada igaüks. Kokkuvõttes taandub ju kõik lihtsatele ja elulistele asjadele. Märka, hooli ja võimalusel aita. Oluline on leida endas julgus tegutseda. Julgus tuleb aga teadmistest ja oskustest. 

G4Si koolitusprogrammide kohta vaata rohkem meie kodulehelt g4s.ee/koolitused ja võta minuga julgelt ühendust – koos paneme kokku just täpselt sellise programmi, mis aitab teie ettevõtte turvalisusega seotud murekohti kõige paremini lahendada.Janek Laanemäe
G4Si väliskoolituse projektijuht

Kategooriad: November 2016  

Kommentaarid

Lisa kommentaar