Sinu eest valvel!

Märts 2016

G4S Koduvalve garantii – kliendid küsivad, meie vastame

 • Kuupäev: 14.03.2016
  Autor: Dagmar Pedaja

G4S Koduvalve turvagarantii

Meie hiljutisest kliendirahulolu-uuringust selgus, et mitte kõik koduvalve kliendid ei tea, et neile laieneb turvagarantii kaitse. Kui oled liitunud G4S Koduvalve täis- või kombineeritud teenusega, kehtib Sulle turvagarantii, mis hüvitab vargusega tekkinud kahju. Vastame  enimlevinud küsimustele, mida kliendid meilt turvagarantiiga seoses küsinud on.

Mille vastu kaitseb turvagarantii?

Turvagarantii annab kliendile kindlustunde, et kui ta kasutab G4S Koduvalvet ja tema kodu langeb sellest hoolimata sissemurdmise või varguse ohvriks, kannab G4S tekkinud kahju. Teisisõnu hüvitame turvagarantii tingimustest lähtuvalt kulu, mille oleks pidanud ära hoidma toimiv valve. Seejuures hüvitame nii kodusele varale kui siseviimistlusele tekkinud kahju ehk lisaks äraviidud telerile saab kompenseeritud ka varguse käigus lõhutud uks või rikutud põrand.

Turvagarantii kehtib ainult varguste ja omavoliliste sissetungide korral. Hoolimata sellest, et valvesüsteemiga saab ühendada ka suitsu- ja veelekkeandureid, ei korva turvagarantii näiteks tule- ja veekahjustusi. Miks see nii on? Põhjus peitub selles, et nii varguste kui vandalismi puhul peab turvateenus olema ennetava iseloomuga. G4Si ülesanne on tagada nii hea teenus, et kodu ei ohusta ükski varas. Sissemurdmise korral peame olema piisavalt kiired, et varas kohapeal kätte saada. Kiire reageerimine on oluline eesmärk, mille oleme endale seadnud.

Mis puudutab tulekahju, siis on valvesüsteem abiks selle kiirel avastamisel ja edasise suurema kahju ärahoidmisel, aga tule puhkemist ennast valvesüsteem ennetada ei suuda. Sama on ka veeõnnetuste puhul: turvafirmana ei saa me kahjuks ära hoida kliendi torude lõhkemist. Hoolimata sellest, kui kiiresti me kohale jõuame, on mingi kahju selleks ajahetkeks juba tekkinud. Seetõttu ei saa me sarnaselt sissemurdmisega võtta vastutust tule- või veeõnnetuste korral. Nende vastu annab kõige parema kaitse kodukindlustus.

Kuidas ma tean, et mulle kehtib turvagarantii?

Turvagarantii kehtib, kui on täidetud järgmised tingimused:

 • oled liitunud G4S Koduvalve täis- või kombineeritud teenusega,
 • Sinu valveleping on aktiivne (leping ei ole peatatud ega lõpetatud),
 • kasutad valveobjekti elamiseks,
 • Sinu kodu on sissemurdmise/varguse hetkel valvestatud ehk rahvakeeli – signalisatsioon on peal,
 • Sinu kodu valvesüsteem on töökorras, st tehnik on seda regulaarselt hooldanud.
Kas ma pean turvagarantii eest lisaks maksma?

Ei, turvagarantii laieneb automaatselt kõigile G4S Koduvalve täis- või kombineeritud teenuse lepingutele.

Kui suur on turvagarantiiga ette nähtud kompensatsioon?

Turvagarantii eesmärk on hüvitada kõik kulud, mis tekkisid seoses sissetungi või vargusega. Hüvitise ülempiir on 4000 eurot. See summa on üldjuhul piisav, et hüvitada kiiruga näpatud esemete kahju. Sissetungija ei saa kunagi pikalt toimetada – selle teeb võimatuks G4Si patrulli peatne saabumine. Probleem tekib siis, kui inimene hoiustab kodus kergesti ligipääsetavas kohas suurel hulgal väärtuslikke esemeid, näiteks uhiuusi müügiks mõeldud sülearvuteid või väärisesemeid. See ei ole kindlasti mõistlik teguviis – kui hinnalist kraami on palju, peaks seda turvakaalutlustel hoidma kas seifis või selleks spetsiaalselt mõeldud väärisesemete hoidlas. Sellepärast ei saa alati arvestada, et turvagarantii hüvitab kõik vargusega tekkinud kulud. Vastutustundlikult tegutsedes saab turvagarantii peale üldjuhul kindel olla, kuid kui klient seab riskikäitumise tagajärjel ohtu nii enda kui oma vara, ei aita ka turvagarantii. Seetõttu kehtivad ka väärisesemete hüvitamisele kindlad piirid – ikka selleks, et ärgitada kliente hoiustama oma vara võimalikult turvaliselt.

Kas turvagarantiil on ka välistusi, nagu on tavaliselt kodukindlustusel?

Turvagarantiil välistusi pole. Nii saavad turvagarantii tingimustest lähtuvalt hüvitatud ka väärisesemed, sularaha, registreeritud mootorsõidukid jm, mis kodukindlustuse puhul on enamasti välistatud. Aga kõige selle hüvitamisel on oma piir. Seda ikka selleks, et suunata inimesi mõistlikule käitumisele, mis maandab nende endi turvariske. Kui inimesel on lademetes sularaha kodus lahtiselt vedelemas, siis turvagarantii seda turvariski tekitamist, mis ta ise endale on teinud, ei hüvita.

Kuidas määratakse hüvitise suurus?

Nagu eelnevalt juttu oli, katab turvagarantii koduvarale ja siseviimistlusele tekitatud kahju. Koduvara kahju hüvitatakse vara samaväärsena taassoetamise väärtuses ehk hüvitatakse samas seisundis ja kulumisega kasutatud esemete asendamise hind. Kui selliseid esemeid ei pakuta, siis funktsionaalselt sarnaste esemete hind.

Kunsti, kollektsioonide, väärisesemete hävimise ja varguse korral hüvitatakse nende vargusjuhtumieelne tegelik väärtus ehk kohalik keskmine müügihind enne vargusjuhtumit.

Hoonele või korteri siseviimistlusele tekkinud kahjustuste parandamise kulud hüvitatakse nende taastamisväärtuses. Taastamisväärtus on hoone või korteri siseviimistluse taastamise maksumus vastavalt taastamise ajal kehtivatele ehitusnormidele. Taastamisväärtuse arvutamisel eeldatakse, et kodu viiakse vargusjuhtumile eelnenud seisukorda. Hoone või korteri siseviimistluse taastamiseks vajalikud mõistlikud kulud hüvitatakse G4Siga kooskõlastatud kalkulatsioonide alusel.

Kuidas kompensatsiooni saada?

Turvagarantii hüvitise saamiseks on oluline, et tegutseksid varguse korral kindlatest reeglitest lähtuvalt. Jälgi, et õigel ajal saaks tehtud järgmised toimingud:

 •  kui avastad varguse, teavita esimese asjana kohe politseid ja järgi sealt saadud juhiseid,
 • teavita hiljemalt ühe tunni jooksul vargusest G4Si juhtimiskeskust numbril 651 1911 ja oota ära patrullekipaaž, kes fikseerib sissemurdmise/varguse toimumise,
 • esita politseile väärteo- või kriminaalmenetluse algatamise avaldus,
 • kui Sinu kodu on kindlustatud, informeeri kohe ka kindlustusandjat ning esita talle kõik kahjukäsitluseks vajalik. Kui kindlustus on kahju hüvitanud, teavita sellest viivitamatult ka G4Si aadressil turvagarantii@ee.g4s.com,
 • saada 3 kuu jooksul alates sissemurdmisest/vargusest G4Sile (turvagarantii@ee.g4s.com)
  • allkirjastatud kahjuavaldus,
  • isikut tõendava dokumendi koopia,
  • politsei tõend avalduse esitamise kohta,
  • tõendid juhtumi põhjuste ja tekkinud kahju suuruse kohta,
  • kindlustuspoliisi koopia (kui valveobjekt on kindlustatud),
 • täida G4Si ja kahjukäsitleja juhiseid ning vasta kõigile küsimustele.
Kui kiiresti minu kahjud hüvitatakse?

Maksame hüvitise välja hiljemalt ühe kuu jooksul pärast seda, kui oled meile edastanud varguse asjaolude ja kahju hüvitamisega seotud vajalikud andmed.

Kui mõni küsimus jäi vastuseta, soovitame vaadata turvagarantii tingimusi või võtta meiega ühendust aadressil teenindus@ee.g4s.com.

Kokkuvõtteks paneme oma klientidele südamele, et G4Si turvagarantiid ei tohiks segi ajada kindlustusega. Turvagarantii hüvitab ainult vargusest tekkinud kahju. See on kahju, mida poleks pidanud tekkima toimiva valve olemasolul. Kui G4S Koduvalve ennetavast mõjust ei piisa varguse ärahoidmiseks või kui meie patrullekipaaž pole piisavalt kiire, et sissemurdmist takistada, peame oma kohuseks tekkinud kahju hüvitada. See ongi meie turvagarantii Sinule.

Kui soovid kaitsta oma kodu ka teiste riskide eest, näiteks tulekahju, veeavarii või pikne, soovitame sõlmida lisaks kindlustusleping. G4S Koduvalve klientidel on võimalik liituda spetsiaalselt neile mõeldud G4S Kodukindlustusega, millel on väga lai kindlustuskate ja soodne kuumakse. Kombineerides G4S Koduvalvet G4S Kodukindlustusega, on Sinu kodule tagatud kõrgeima taseme kaitse. Kas seda võib pidada liigseks luksuseks? Vaevalt – jutt käib ju Sinu kodust. Kodust, mis peab pakkuma peavarju ja kaitset nii Sulle kui Sinu perele.

Dagmar Pedaja

erakliendihalduse juht

Kategooriad: Märts 2016   Turvagarantii  

Kommentaarid

Lisa kommentaar