Sinu eest valvel!

Märts 2016

E-patrullist lõikab kasu ka G4Si klient

 • Kuupäev: 14.03.2016
  Autor: Andrus Jauk

g4s e-patrull

Umbes aasta tagasi võtsime kasutusele e-Patrulli süsteemi, mille eesmärgiks oli tõhustada G4Si patrullekipaažide tööd. Juba praegu saame rääkida mitmest näitajast, mis on uuenduse tulemusel oluliselt paranenud, ja süsteemi kasudest kliendile.

E-Patrull kätkeb endas eelkõige spetsiaalseid ilmastiku- ja löögikindlaid seadmeid, millega said 2015. aasta alguses varustatud kõik G4Si patrullautod. Seadmetega kaasneb G4Si vajadustele kohandatud tarkvaraplatvorm, mida kasutavad nii patrullid kui G4Si juhtimiskeskus.

Nutikate abimeeste kasutuselevõtt tähistas patrullide ja juhtimiskeskuse vahelises infojagamises uue ajastu saabumist. Kui seni oli kogu operatiivkommunikatsioon põhinenud telefonsidel ja paberdokumentidel, siis e-Patrulli abil panime info liikuma digitaalselt ja senisest palju kiiremini.

Probleem – lahendus – tulemus

E-Patrull on multifunktsionaalne abivahend ja teades kõiki selle võimalusi, julgesime süsteemi kasutamisele seada järgmised eesmärgid:

 • aja-, side- ja patrullide väljasõidukulude vähendamine,
 • parem kontroll teenuste kvaliteedi üle,
 • täpsem ja kiirem info kliendile,
 • dokumentide nõuetekohane täitmine.
Praeguseks oleme jõudnud järgmiste tulemusteni, kusjuures usume, et tegu on alles algusega:
 • juhtimiskeskuse telefonikõnede hulk on vähenenud kaks korda, andes operaatorile rohkem aega kliendiga tegelemiseks ja patrulli kohalesõiduvajaduse paremaks hindamiseks,
 • patrullekipaažide väljasõitude arv on vähenenud 26 protsenti,
 • patrullide keskmine kohalejõudmise aeg on paranenud 12 protsenti (juhtimiskeskus saab e-Patrulli abil tuvastada automaatselt lähima patrulli, viimane näeb oma seadmest otsekohe lühimat kohalesõidutrajektoori info ja saab abi navigeerimisel),
 • tänu automatiseeritud andmevahetusele jõuab info objektil toimunust kohe G4Si juhtimiskeskusesse, patrullekipaažideni ja kliendi e-teenindusse,
 • täpsem ja korrektsem andmevahetus on parandanud arvete koostamise kvaliteeti.

Säästlikkus – hõbe, rahulolu – kuld

Ehkki peame ettevõttesiseseid tulemusmõõdikuid väga oluliseks, on kliendi rahulolu meie jaoks tähtsaim. Võtame nüüd kokku e-Patrullist saadava kasu kliendile.

G4Si kiire patrull

 • Kiirus. E-Patrull tagab, et häire või muu vajaduse korral saadetakse objekti kohalesõiduinfo otsekohe lähima patrullekipaaži käsiseadmesse. Inimlik eksimus juhiste edasiandmisel on välistatud, kuna instruktsioonide edastamine toimub automaatselt, sõltumata sellest, kes istub parajasti operaatori toolis või autoroolis. Kliendi jaoks tähendab uuendus seda, et patrullekipaaž jõuab sündmuskohale senisest veelgi kiiremini ning teab üldjuhul kohe, mis uksest või väravast sisse minna, kuhu poole avanevad valveobjekti aknad jm. See annab olulise ajalise eelise,  suurendades tõenäosust tabada varas otse teolt või tõkestada tulekahju levik enne suuremate kahjustuste tekkimist.
 • Mugavus.Täpsete juhiste olemasolu teeb  kliendi elu mugavamaks. Suure tõenäosusega ei pea ta enam omalt poolt patrulli telefoni teel juhendama, kui see vajadus peaks tekkima. See on märkimisväärne eelis äriklientide jaoks, kelle ettevõtte territoorium paikneb suurel maa-alal, kus on mitmeid hooneid ja pääsusid. Olles korra kõik olulised andmed meile edastanud, ei pea järgmistel kordadel enam muret tundma, kas patrull leiab kiiresti üles õige koha, kus sündmus aset leidis.
 • Kiirus on oluline märksõna ka juhtunu dokumenteerimisel sündmuskohal. Nüüdsest kulub sündmusega kaasneva häireraporti täitmiseks märkimisväärselt vähem aega, kuna paberdokumentide täitmine on asendunud sündmuse digitaalse fikseerimisega patrullekipaaži töötaja käsiseadmes. Seal käib see väga kiirelt – suur osa akti väljadest on eeltäidetud või sisaldab mugavalt märgistatavaid valikuvariante. Kliendil kulub patrulliga asju ajades senisest vähem aega ning häireraport ise jõuab kliendi e-teeninduse kontole automaatselt.
 • Sündmuste täpne dokumenteeritus. E-Patrulli käsiseadmed võimaldavad sündmust üksikasjalikult fikseerida. Lisaks juhtumi kirjeldusele sisaldavad digitaalsed häireraportid vajadusel fotosid olulistest detailidest, varguse korral näiteks rikutud ustest, segipaisatud kappidest vms. Info koos pildiga on kliendil lühikese ajaga olemas ja seda on mugav kasutada hilisemal asjaajamisel politsei või kindlustusega.
Sündmuse fikseerimise juurde kuulub ka kohapeal olnud kontaktisiku tuvastamine. Patrullekipaaži töötaja kannab teda vastu võtnud isiku andmed käsiseadmesse ja võtab talt ka elektroonse allkirja (kirjutatakse seadme ekraanile). Vastavad andmed saadetakse hiljem kliendi esindajale, kes on süsteemis märgitud valveobjekti peamiseks kontaktisikuks. Nii ei lähe ükski sündmusega seonduv oluline nüanss kaotsi.

Kokkuvõttes saame öelda, et e-Patrull on toonud suurt kasu nii meile kui meie klientidele. Eks uuenduste eesmärgiks olegi teha asju paremini, kiiremini ja mugavamalt. G4Sis oleme alati olnud innovatsiooniusku, sest ainult selle abil on tänapäeval võimalik pakkuda kliendile teeninduskvaliteeti, mis ei ole mitte lihtsalt hea, vaid üle ootuste hea. 

Andrus Jauk

äriarenduse osakonna juhataja

Kategooriad: Märts 2016  

Kommentaarid

Lisa kommentaar