Märts 2015

10 minutit kohustuslikku lugemist igaühele, kes on kindlustanud või plaanib kindlustada oma kodu

 • Kuupäev: 13.03.2015
  Autor: Tarmo Pärjala

Kui palju tead oma kodu kindlustusest? Meie kogemus näitab, et enamasti ei tarbita kodukindlustust kuigi teadlikult. On aga mõned asjad, mida peaks teadma iga kodukindlustuse klient. Tegime suure osa süvenemisest Sinu eest ära ja kirjutasime põhjaliku ülevaate. Soovitame see kindlasti läbi lugeda ja mõelda, kas Sinu kodu kindlustuses tasuks midagi muuta.

Veebruaris kirjutasime G4S Kodukindlustusest ning selle eelistest koduvalve kliendile. Vahepeal oleme telefonitsi kontaktis olnud ligemale 5000 G4S Koduvalve kliendiga, et meie Kodukindlustuse eeliseid tutvustada. Suur tänu kõigile meeldivate vestluste eest! Kindlasti jätkame oma kindlustuslahenduse tutvustamist, kuid siinkohal toome välja põhilised nüansid, mida klientidelt kuuldu põhjal igale kindlustajale rõhutada soovime.

Arvutasime välja, et keskmise lugemiskiirusega inimesel võtab selle loo lugemine aega 10 minutit. Telefonivestluste statistika näitab, et kolm klienti viiest soovib seejärel teha üsna olulisi muudatusi oma kehtivas kindlustuses. Loodame, et leiad need 10 minutit, et jätkata.

Hoone kindlustamine

Räägime esmalt hoone kindlustamisest. Iga kindlustuse ulatusel on piirid, mida kindlustaja peaks kindlasti teadma ja teadvustama.

 • Kitsamad piirid on niinimetatud pakettkindlustusel või põhipaketil või nimetatud riskidega kindlustusel – see tähendab, et kindlustuspoliisi sõlmimisel lepitakse kokku need olukorrad, mille puhul hüvitab kindlustus tekkinud kahjud. Enamasti on need tulekahju, veeavarii, murdvargus, rööv, vandalism, torm, üleujutus. Kui valida selline lahendus, tuleb teada, et kõikide nende juhtumite puhul, mis konkreetselt toodud kindlustusjuhtumi mõiste alla ei mahu, kindlustus kahjusid ei hüvita. Ehk siis näiteks tormikahjude puhul tuleb selgeks teha, millisest tuulekiirusest alates on tegemist tormiga. Juhul kui väiksema tuulekiirusega maru peaks mingil põhjusel majalt katuse viima, pole tegemist kindlustusjuhtumiga. Sama olukord on siis, kui maja kõrval kasvanud puu majale otsa kukub – kindlustusjuhtum see pole.
 • Laiemate piiridega kindlustust nimetatakse koguriskikindlustuseks – see tähendab, et kindlustusjuhtumitena leiavad käsitlemist kõik need juhtumid, mis pole kindlustustingimustes välistatud. Välistatud on tavapäraselt sellised olukorrad, kus omanik oleks saanud ja võinud kahju tekkimist ära hoida. Koguriskikindlustus on seega oluliselt laiema kindlustuskattega ja suure tõenäosusega tuule kiirust kahjujuhtumi korral ei mõõdeta. Kuid kindlustustingimustega tuleb sellegipoolest igal juhul tutvuda.
 • Lisaks kindlustusriskidele märgitakse lepingusse sageli endiselt ka hoone kindlustussumma. See on summa, mille määrate oma kodu väärtuseks. Kui seda piiri üldse määrata, ei tasuks lähtuda kinnisvara müügiväärtusest, mis näiteks vanemate majade puhul maapiirkonnas võib olla üsna madal, vaid väärtusest, mille eest saab omanik suurõnnetuse korral täpselt sama suure maja asemele ehitada. Uue maja ehitamine maksab sama palju nii Tallinna kesklinnas kui ka maapiirkonnas. Sealjuures pole vahet, kas maja oli 50 või 5 aastat vana. Ehitada tuleb see ikka uus. Seega kaaluge niisugust limiiti kehtestades hoolikalt, kas näiteks tulekahju korral saate asemele sama suure ja samaväärse uue maja.
 • Järjest rohkem levibki kodu kindlustamine taastamisväärtuses. See tähendab, et ehitushinna muutusest tingitud riskid on kindlustusseltsi kanda ning ükski koduomanik ei pea kalkuleerima, kas määratud ülempiir on piisav või mitte. G4S Kodukindlustus on samuti taastamisväärtuse-põhine, st kodu kindlustatakse täisväärtuskindlustuse põhimõttel. Kodu taastamine ei tähenda üksnes ehitamist. Endise hoone koristustööd ning uue hoone projekteerimine, vajalike lubade taotlemine ja ehitusjärelevalve kasutamine moodustavad väga olulise osa taastamise lõplikust maksumusest. Lisaks tasub arvestada, et kehtivad ehitusnormid võivad olla rangemad, kui olid Sinu praeguse kodu ehitamise ajal. Seetõttu võib ka hoone taastamine osutuda kulukamaks, kui hetkel arvata oskad. Selliseid asju on kindlustamisel keerukas ette näha. Täisväärtuskindlustuses kindlustamine annab turvatunde, et õnnetuse korral ehitatakse asemele samasugune kodu ja kliendina ei pea Sina kindlustamise hetkel maja väärtuse hindamisse süvenema.

Soovitame alati küsida taastamisväärtusel põhinevat kindlustust ka kõigi teiste kindlustusandjate puhul. Siis võid olla kindel, et pärast õnnetust saad asemele samaväärse kodu.

Koduse vara kindlustamine

 • Tehes oma kodule kodukindlustust, kindlustate eramu puhul hoone koos selle oluliste osadega, näiteks katus, seinad, laed, aknad, uksed või korteri siseviimistlus. Seda nõuab ka hüpoteegipidaja. Kui juhtub õnnetus, ei hüvitata kodus asuvat vara. Selleks et ka vallasvara hävimise riskid oleks maandatud, tuleb kodukindlustusele lisada koduse vara kindlustus. Isegi kui kodune vara on kindlustatud, tuleks taas tähelepanu pöörata sellele, kui suures ulatuses (st missugusele summale) vara kindlustatud on. Sageli selgub, et koduse vara kindlustussumma on väiksem, kui olla võiks. Enamasti tuleb see sellest, et kindlustust tehes nähakse ohtu ainult vargusega seoses ning mõeldakse, et palju see varas siis ikka kaasa võtta jõuab … Sellele aga ei mõelda, et näiteks tule- või veeõnnetuse korral võib hävida kogu vara. Sellisel juhul peab varakindlustusest piisama, et hüvitada lisaks kodumasinatele, koduelektroonikale ja mööblile ka kõik muu kodune vara: pereliikmete riided, jalanõud, spordivarustus ja hobitarvikud, aga ka vaibad, kardinad, tekid, padjad, voodiriided, nõud jne. Üks võimalus on osta soodsamalt asemele kasutatud vara, kuid see ei pruugi kõigile sobida. Seega peab kindlustussumma olema piisav, et ka kõik need asjad taas uuena soetada. Kui aga vara kindlustuse limiit on näiteks 6000 eurot, jääb sellest kindlasti palju puudu. G4S Kodukindlustuse puhul ei pea klient ise oma kodusele varale limiiti nuputama. Arvestades kodu suurust, pakume ise kliendile minimaalse limiidi. 200 m² eramu puhul on selleks näiteks u 50 000 eurot, 60 m² korteri puhul u 20000 eurot. Soovi korral saab limiiti tõsta, kuid langetama me seda ei nõustu, sest teame, et reaalse kindlustusjuhtumi tekkides klient muidu pettuks.

Vastutuse kindlustamine

Lisaks kodule ja seal asuvale varale on võimalik ära kindlustada ka vastutus teistele isikutele või nende varale põhjustatud kahjude osas. Vastutuskindlustust pakutakse kas kinnisvara- või eraisikuvastutusena.

 • Kinnisvaravastutus tähendab, et kaetud on Sinu kinnisvarast tulenevad riskid kehtestatud hüvitispiiri ulatuses. Näiteks kui Sinu kodus läheb katki pesumasina ühendusvoolik ja uputad alumise naabri korteri üle.
 • Veelgi laiemat kindlustuskaitset pakub eraisiku vastutuskindlustus – lisaks kinnisvarast tulenevale vastutusele on kaetud ka kõik teised eraisikuna tekitatud kahjud kolmandatele isikutele. Enamasti laieneb see ka teistele pereliikmetele ja katab ka koduloomade poolt tekitatud kahjud. Näiteks kui Sinu laps lööb jalgpallimängu käigus palli naabri aknasse või koer pääseb lahti ja hammustab möödakäijat, võib kannatanu Sinult nõuda kahjude hüvitamist. Loomulikult on ka teatavad piirangud (ettevõtluses tegutsemise tulemusena tekkivad kahjud, liikluskahjud jne), millega tuleb kindlustustingimusi lugedes tutvuda.
Meie senine kogemus näitab, et olenemata kliendi valitud vastutuskindlustuse liigist, on kindlustuslimiidid sageli liiga väiksed, et neist reaalselt kasu oleks. Tuleme tagasi toru lõhkemise näite juurde. Oletame, et Sinu korterist tungib vesi naaberkorterisse, kus on täispuidust parkett. Kui parkett märgub, tuleb suure tõenäosusega lisaks seinaviimistluse taastamisele ja vallasvara kahjudele ka kogu põrand välja vahetada. Võid olla kindel , et 3000-eurosest kindlustushüvitisest jääb sellisel juhul väheks. Kui kahjud jäävad aga alla 3000 euro, on tavapärane praktika, et naabrid saavad omavahel niisamagi kokkuleppele. Seega võiks küsida, et milleks üldse nii väikse limiidiga vastutuskindlustus? G4Si klientidele pakume vastutuskindlustust summas 20000 eurot. Kui see summa aga tõsta 50000 euroni, mõjutab see kindlustuse aastamakset eeldatavasti vaid 3-4 eurot. Seega ei saa öelda, et piisavas ulatuses kate oleks ülemäära kallis.

Ajutise eluaseme üürikulude kindlustamine

Oleme klientidele nõu andnud ka ajutise eluaseme üürikulude kindlustuse osas. Ajutise eluaseme üürikulu kaitse on hädavajalik siis, kui pere eelarve ei võimalda kodu elamiskõlbmatuks muutnud õnnetuse järel tasuda korraga nii kodu laenumakseid kui ajutise eluaseme üürikulusid. Selle kindlustusliigi puhul tuleb teatud detailid eelnevalt läbi mõelda. Enamikul kindlustusseltsidel on välja kujunenud ka kindlad koostööpartneritest hotellid, kus kliente lühemate perioodide puhul majutatakse. Kui kindlustushüvitist makstakse pika perioodi jooksul, tasub kindlasti uurida, kas see majutuskoht Sulle ja Sinu perele üldse sobib. Võib-olla on Sinu perel olemas ka teine kodu, kus saab selle aja viibida? Arvesse võiks võtta ka seda, et kasutades koduvalvet, avastab valvesüsteem võimaliku kahju juba algfaasis (tulekahju, veelekkeanduri olemasolul ka veekahju jne) ning eeldatav tekkiv kahju on hoopis väiksem ja selle tagajärgede likvideerimine käib enamasti kiiremini. Kes soovib, võib siit leida põhjuse üürikulu kindlustuse pealt pigem kokku hoida.

Kindlustuse omavastutus

Viimasena juhiks tähelepanu omavastutusele. Omavastutus on osa kahjusummast, mis jääb kahju korral kliendi kanda.

 • Osa hüpoteegipidajaist on kehtestanud oma klientidele omavastutuse ülempiiri, millest see suurem olla ei tohi, et kindlustus kõlbaks laenu tagatisvara kindlustamiseks. Seda tasub enne kindlustamist oma laenulepingust uurida.
 • Omavastutuse alampiiri osas mõeldakse tihti, et mida madalam, seda parem. Eks ta õige olegi. Väga väikeste kahjude korral enamasti ei hakkagi kliendid kindlustusseltsi poole pöörduma. Kui kahjud on aga suuremad, ei ole erilist vahet, kas omavastutus oli 63 eurot või 190 eurot. Küll aga võib sellel olla Sinu aastase kindlustusmakse suhtes suur mõju, isegi kuni 30%. Sama raha eest õnnestuks Sul näiteks koduse vara limiiti väga olulises osas tõsta. Ehk on valida, kas hoida iga kindlustusjuhtumi korral kokku 127 eurot või tagada, et tõsiste õnnetuste korral õnnestub Sul oma perele taassoetada kümnete tuhandete eurode väärtuses vajalikke asju, et elu saaks normaalses rütmis jätkuda.

Lisaks

Tähtis on selgeks teha ka terminoloogia. Näiteks mis on murdvarguse ja varguse erinevus? Väga lihtne, murdvargus tähendab seda, et peavad olemas olema nähtavad sissemurdmise jäljed. Aga kui lukk muugiti lahti nii, et ühtegi lõhkumisjälge ei jäänud? Siis pole tegemist murdvargusega, vaid vargusega. Seetõttu ongi tähtis teada, kas Sinu koduse vara kindlustus hüvitab varguse või murdvarguse tagajärjel tekkinud kahjud. Mis on tulekahju, mis on plahvatus, mis on otsene ja mis kaudne välgulöök? Kõik see on Sinu kindlustustingimustes kirjas.

Kokkuvõttes soovime juhtida Sinu tähelepanu sellele, et kui juba kindlustus teha, tasub kindlasti lugeda hoolikalt läbi ka kindlustustingimused. Jah, need on kohati rohkem kui kümme lehekülge pikad, kuid ainult sealt saad teada, millal Sul kindlustusest kasu on ja millal mitte. Kaalutletud riskide võtmine on igaühe enda asi, kuid kui riske võetakse teadmatusest, maksab see varem või hiljem valusalt kätte. Kui Sa kliendina aga ei tea, et ka panipaigas olev vara või tänaval kaasas olev kodune vara on samuti kindlustusega kaitstud, siis ei tule Sa õnnetusjuhtumi korral selle pealegi, et kindlustuse poole pöörduda.

Lõpetuseks

Lõpetuseks soovitame sisse logida e-teenindusse ja seal avanevas aknas märkida ära oma kodukindlustuse lõppemise aeg. Siis teame, millal on õige aeg Sinuga kindlustuse teemal rääkida. Lisaks loosime andmete sisestajate vahel juba aprilli algul välja tasuta kodukindlustuse terveks aastaks ning palju muid ohutusega seotud auhindu.

Kellel on huvi kohe G4Si kindlustusspetsialistidega oma kodu kindlustuse teemadel nõu pidada, siis pole midagi lihtsamat, kui minna siia lehele ja täita ära ankeet. Lubame, et helistame Sulle hiljemalt järgmisel tööpäeva jooksul.

Tarmo Pärjala

turundusjuht

Kategooriad: Märts 2015  

Kommentaarid

Lisa kommentaar