Märts 2015

Kus hoida hinnalisi esemeid?

  • Kuupäev: 13.03.2015
    Autor: Peeter Torim

Tänapäeva üha digiteeruvamas maailmas seostuvad sõnaga „kaevandamine" esmajärjekorras sageli hoopis bitcoinid ning kõige väärtuslikumateks asjadeks ei ole mitte reaalsed asjad, vaid arvutisse talletatud info. Sellegipoolest eelistavad paljud inimesed arveldada jätkuvalt sularahas ning hindavad kõrgelt füüsilisi väärisesemeid, hoides neid kindlalt luku taga. Vahel ei ole hinnalisi esemeid kusagile panna – näiteks kolimisel, reisile minnes või sularahatehingute puhul. Sellisel juhul on abiks G4Si spetsiaalne väärisesemete hoiustamise ja veo teenus.

Väärisesemeteks võib pidada kõiki asju, mille omamine seondub kõrge riskiga. Nende rahaline väärtus ei olegi alati määrav – väärisesemeteks võivad olla ka andmekandjad, isikut tõendavad dokumendid ja muud selline. Üldjuhul loemegi väärisesemete hulka lisaks eespool mainitutele ehted ja väärismetallid, kunstiväärtused, pangakaardid, maksumärgid jms. Loomulikult võib nende sisse arvata ka sularaha.

Turvalised varahoidlad Tallinnas, Tartus ja Jõhvis

Kui kallis ese on vaja kusagile hoiule panna, sobivad selleks väga hästi Tallinnas, Tartus ja Jõhvis asuvad G4Si üliturvalised varahoidlad. Lisaks väärisesemete hoiustamisele pakume ka nende veo teenust. Tallinnas ja Tartus saab klient väärisesemed hoiustamiseks ise kohale tuua ja pärast ära viia või kasutada selleks meie veoteenust. Samas on võimalik kohale tulla ka hoiustamisperioodi jooksul ja teostada hoiulaekas olevate väärisesemetega vajalikke toiminguid. Kui klient soovib hoiustada oma väärisesemeid Jõhvi hoidlas, tuleb neile järele tellida meie transport. Hoidlas kohapeal üleandmist ei toimu. Tuleme kohale, viime väärisesemed varahoidlasse, hoiustame ning hoiustamisperioodi lõppedes tagastame väärisesemed või viime kokkulepitud sihtkohta.

Erivarustusega autod ja turvatöötaja kutsetunnistusega autojuhid

Usaldades oma erilist kaitset vajava vara G4Si hoolde, võid olla kindel, et hinnaline saadetis jõuab sihtkohta puutumatult. Selle eest seisavad hea väärisesemete veole spetsialiseerunud inkassaatorid ning turvavarustusega autod. Kõik inkassaatorid on vajadusel relvastatud, omavad turvatöötaja kutsetunnistust ning läbivad regulaarselt täienduskoolitusi. Autodes leidub kõik vajalik vara kaitse tagamiseks – turvakohvrist turvaseifini. Täieliku turvalisuse kindlustamiseks jälgib autosid G4Si juhtimiskeskus.

Meie hoolde jäetud väärisesemed on alati kindlustatud. Kindlustus kehtib alates ajahetkest, mil hinnaline ese kliendilt veoks vastu võetakse, kuni selle üleandmiseni määratud sihtkohas. Kindlustus kehtib ka esemete hoiustamisel G4Si varahoidlas.

Kui tunned teenuse vastu rohkem huvi või soovidki seda juba kasutada, võta julgelt ühendust meie väärisesemete hoiustamise ja veo müügijuhiga telefonil 651 1579 või e-postil srk@ee.g4s.com


Peeter Torim

sularahadivisjoni direktor
Kategooriad: Märts 2015  

Kommentaarid

Lisa kommentaar