Koduvalve lahendused

Turvagarantii kõigile koduvalve klientidele

  • Kuupäev: 03.02.2014
    Autor: Tarmo Pärjala

1. veebruaril tuleme välja suure ning põhimõttelise tooteuuendusega – kõigile G4S koduvalve täis- ja kombineeritud teenuse eraklientidele hakkab kehtima turvagarantii, mis tähendab seda, et kui G4Si teenus pole kliendi kahjude ärahoidmiseks piisav, siis kompenseerime tekkinud kahju. 

Tootearenduse mõte on lisada juurde selgust koduvalve teenuse väärtusele, mis peaks aitama uutel klientidel otsustada koduvalve tellimise kasuks. Uuringutest teame, et muude põhjuste kõrval on 17% perede puhul koduvalve mitte tellimise ettekäändeks see, et ei usuta koduvalve toimimisse. „Pätt on ammu läinud, kui turvamehed kohale jõuavad" on see müüt, mida turvagarantiiga murda soovime. Kui tavapäraselt on turunduskampaaniate puhul fookuses uued, just liituvad kliendid, siis garantiiga seotud tooteuuendus laieneb kõigile klientidele. Nii neile, kes on meie teenust tarbinud juba aastakümneid, kui ka neile, kes alles avastavad koduvalve võimalusi. Müügidivisjoni direktor Jaan Nappus leiab, et garantii lubadus muudab müügiprotsessi lihtsamaks ja teenuse kliendi jaoks läbipaistvaks. „Konkreetseid ja selgeid lubadusi on kergem anda ja kliendil on neist lähtuvalt ka lihtsam teenuse vajalikkuse üle otsustada ning teenusepakkujat valida. Loodame, et turvagarantii paneb koduvalve peale mõtlema ka need koduomanikud, kes seni olid koduvalve osas kõhkleval seisukohal," sõnab Nappus. „Eeldame, et koduvalve müük kahekordistub," lisab ta.

Mida peaks teadma koduvalve garantiist
Ainult valvesüsteemi kasutades saab teenus hoida ära sissemurdmisi. Soovitame kindlasti kasutada valvesüsteemi ka siis, kui ollakse kodus, näiteks öösel või aias askeldades. Selleks on valvesüsteemidel osalise valvestamise funktsioon. Hädaolukorrast teatamiseks on valvesüsteemidel ka paanikahäire edastamise võimalus. Sama oluline kui valvesüsteemi kasutamine on selle regulaarne hooldus. Hooldamata süsteem võib pärssida sissetungi kiiret avastamist ning ka see välistab garantiitingimuste laienemise.

Garantiitingimuste rakendumise esimeseks eelduseks on häiresignaali jõudmine juhtimiskeskusesse ja vargusjuhtumi fikseerimine patrullekipaaži poolt. Teiseks eelduseks on avalduse esitamine politseisse. Lisaks tuleb esitada kahjuavaldus ka G4Sile. Koduvalve garantii raames tehtavate hüvitiste ülempiir on 4000 eurot. Varasem varguste statistika näitab, et keskmine vargusega tekitatud kahju meie objektidel on garantii ülempiirist mitu korda väiksem, piirdudes tihtipeale ukse või akna lõhkumisega.

Varguse garantiil puudub ka omavastutus, mis tähendab, et isegi siis, kui tekitatud kahju on väike, tasub garantiiavaldus täita ning kõik kahjud saavad korvatud. Hoonele või korteri siseviimistlusele tekitatud kahjustuste parandamisekulud hüvitatakse nende taastamisväärtuses. Koduvara kahju hüvitatakse selle taassoetamise väärtuses.

Täpsemate koduvalve garantii tingimustega saab igaüks tutvuda G4Si kodulehel. 1. veebruaril algab ka koduvalve garantii teavituskampaania meedias. Kõiki kliente teavitame uuest võimalusest e-posti, kirja ja e-teeninduse kaudu personaalselt.

 

Garantii muudab koduvalve väärtuse selgemaks ja toob esile G4Si eelised

  • Kindel eristumine turul – ükski teine turvaettevõte midagi sellist ei paku.
  • Koduvalve teenuse väärtus saab veelgi selgemaks. Klient teab, et kui kasutab meie valveteenust, võib ta kindel olla oma vara säilimises.
  •  Lepingujärgse vastutuse piir saab selgemaks. Varasemad uuringud on näidanud, et kohati tekib klientidel küsimusi, mille eest turvafirma ikkagi vastutab ja mille eest mitte. Nüüd need küsimused kaovad.
  • Koduvalve garantiiga rõhume, et kaasaaegne tehnoloogia võib anda hea ülevaate kodus toimuvast, kuid reaalse turvatunde loob operatiivne reageerimine, mis suudab ära hoida kahjude tekkimist ning tagab, et hädaolukorras saabub abi ruttu.
  • Uuendus paneb veelgi suuremat rõhku G4Si eelistele: laiale patrullekipaažide võrgule ning juhtimiskeskusele, mis on 1000 km raadiuses üks nüüdisaegsemaid.
Kategooriad: Koduvalve lahendused   Turvagarantii  

Kommentaarid

Lisa kommentaar