Koduvalve lahendused

Kodu turvalisuse kalkulaator – praktilised ideed, kuidas oma pesa kindluseks muuta

  • Kuupäev: 15.10.2012
    Autor: Ande Etti
G4Si turvalisuse spetsialistid on kokku pannud „Kodu turvalisuse kalkulaatori“ – mugava ja käepärase lahenduse kõikidele koduomanikele, mis aitab välja selgitada, kui hästi on elupaik kaitstud sissemurdmiste ja tuleõnnetuste eest. 


Veebipõhine kalkulaator võtab arvesse üle 2000 vastusevariandi ning need ühte koondades  annab hinnangu elukoha praegusele turvalisuse astmele. Nõrkade kohtade selgumisel saab spetsiaalselt oma kodu tarvis kokku pandud ülevaatest lugeda asjatundjate soovitusi kodu turvalisemaks muutmiseks.

Eesti Naabrivalve tegevjuht Indrek Randma kiidab kalkulaatori idee heaks, sest see paneb kasutaja mõtlema oma kodu turvalisusele ja annab kätte suunad, mida oma kodu heaks teha: „Kasutamise teeb mugavaks see, et kalkulaatorisse on juba koondatud levinumad kitsaskohad ning tehes valikud oma kodu olukorda arvestades valmib analüüs, mis annab esmased viited olukorra parandamiseks.“

„Nutika vidina plussiks on ka see, et lihtne ja kiire analüüs paneb kindlasti kasutajat mõtlema ning annab impulsi hakata otsima lahendusi - vastavalt sellele, milliseid kitsaskohti tema kodu turvalisuse puhul on kalkulaator välja toonud. Naabrivalve ühingu seisukohalt on lahendus hea abiline kõigile esmaseks kaardistuseks ning kindlasti loob võimaluse ka juhuslikel proovijatel avastada enda jaoks lahendused, mis aitavad kodu veelgi turvalisemaks muuta,“ arvab Randma.
Uuringud näitavad, et 2/3 tarbijatest usub, et vargus nende kodust on tõenäoline. Vähemalt üht liiki turvameetmeid kasutatakse 70% kodudest. Nende hulka kuuluvad nii turvauksed ja -lukud ning kodukindlustus, kui ka koer ja kõrge aed. Täiesti kaitseta on seega 30% kodudest. 

ERGO eraisiku varakindlustuse riskijuht Tuuli Kalberg kommenteerib: „Ka väike tegu tuleohu vähendamiseks ja turvalisuse parandamiseks hoiab ära suure kahju ja hulga ebameeldivat asjaajamist. Hindan turvakalkulaatori juures eelkõige kasutajale antud lisainformatsiooni. Turvasoovituste lugemine paneb kindlasti viivuks mõtlema, kas "kindlus" on ikka piisavalt kaitstud ja annab ideid, mille peale tasub veel mõelda. Kahju ennetamine ei säästa mitte ainult meie vara, vaid päästab sageli elu.“

Kuigi 70% peredest arvab, et koduvalve on tõhus vahend kodu kaitseks, kasutab seda Eestis vaid 7%. Võrdluseks võib tuua Iirimaa, kus on valve all iga 2. kodu ning pealinnas Dublinis lausa 71% kodudest. Kõikidest kodudest langeb Eestis varguste ohvriks ligikaudu 7% ning suvilatest 13%. 

Turvakalkulaatorit katsetanud Tööstuse 43 korteriühistu esimees Raul Lindemann toob esile selle kasutusmugavuse: „Reeglina on kõiksuguste riskide peale mõtlemine kurnav ning mõte liigub neilt imekiiresti hoopis elamist puudutavate dekoratiiv-esteetiliste küsimuste juurde, kuid kodu turvalisuse kalkulaatori kiituseks pean ütlema, et see on õiges mahus meelelahutuslik, õiges mahus informatiivne ning õige mõõdu järgi kasutajasõbralik. Pärast ankeedi täitmist on väga mugav süveneda võimalustele kuidas majapidamise kitsaskohti parandada ja lappida.“ „Mul tekkis mitu head ideed, mida oma elamises muuta ja tähele panna!“ lisas ta.

Turvakalkulaator on koostöös valdkonna spetsialistidega põhjalikult läbi mõeldud lahendus, mille arendus ja täiustamine on kestnud üle aasta. Erinevates etappides on sellesse oma panuse andnud rohkem kui paarkümmend G4Si turvaspetsialisti tippjuhtkonnani välja. 

Kategooriad: Huvitav   Koduvalve lahendused   Tuleohutus  

Kommentaarid

Lisa kommentaar