Meie käsitlus vastutustundlikust ettevõttest

G4S peab vastutustundlikuks ettevõtteks olemist väga oluliseks ja arvestab meie tegevuse majanduslike, sotsiaalsete ja keskkonnamõjudega, seades eesmärgiks positiivsete mõjude suurendamise ja negatiivsete mõjude vähendamise kõikides meie ettevõtetes üle maailma.

G4S pälvis nii 2011., 2012kui ka 2013. aasta põhjal vastutustundliku ettevõtte tunnustuse. Vastutustundliku ettevõtte kvaliteedimärgise projekti veab Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum.

Inimõigused

G4S toetab ÜRO inimõiguste ülddeklaratsiooni põhimõtteid ning me peame oma kohuseks neid järgida nii oma tegutsemispõhimõtetes, protseduurides kui äritavades. Inimõiguste austamine on ja jääb meie tegevuse lahutamatuks osaks.Oleme seadnud eesmärgiks teha koostööd selliste äripartneritega, kes järgivad oma tegevuses põhimõtteid, mis sarnanevad meie põhimõtetega inimõiguste austamise ja eetilise käitumise osas. Teeme koos oma klientidega pingutusi selle nimel, et lepingute tingimused ei piiraks inimõigusi.Rakendame meetmeid tagamaks, et meie töötajate tööalane tegevus ei läheks vastuollu rahvusvaheliselt tunnustatud inimõiguste konventsioonidega, samaaegselt tunnustades ja austades kohaliku kultuuri omapära kõigis erinevais riikides, kus meie ettevõtted tegutsevad.

Keskkond

Juhindume oma tegevuses keskkonna väärtustamisest ja sellest hoolimisest. Püüame oma keskkonnamõjusid vähendada nii jäätmekäitluse, sõidukite heitgaaside kui energiatarbimise vähendamise teel niipalju kui võimalik.

Kohalikud kogukonnad

G4S on täiel määral pühendunud kohalike kogukondade toetamisele ja aitamisele, kasutades selleks väga erinevaid vahendeid, sh raha kogumist heategevuseks, kohalike projektide rahalist toetamist ja meie töötajate vabatahtliku tööd. Me juhindume oma tegevuses kohapealse kogukonna austamisest ja sellest hoolimisest ning astume samme selleks, et meie tegevus häiriks kohalikke kogukondi nii vähe kui võimalik. Samas tegutseme ka kohalike kogukondade huvides, pakkudes häid töökohti, häid teenuseid ja tooteid.