Värbamine ja valik

Et luua meeskonnavaimu ning G4Si väärtustele ja eesmärkidele pühendumist soodustav töökeskkond, seisab ettevõte hea selle eest, et igat töötajat koheldaks õiglaselt, austusega ja lugupidavalt.

Oma personalipoliitikas ja töötajate valimisel oleme seadnud eesmärgiks võimalikult väikese tööjõu voolavusega stabiilse töötajaskonna. Meie tegevuse iseloomu tõttu ja meie töötajate ja klientide huvide kaitsmiseks kasutab G4S väga põhjalikke värbamiseelsete taustuuringute ja valiku meetodeid.

G4S Eesti värbamis- ja valikutegevuse eesmärgid

 • Toetada ettevõtte strateegiat, visiooni ja väärtushinnanguid.
 • Selgitada välja ettevõtte hetke ja tuleviku värbamisvajadus äriprotsesside muudatuste, inimressursi planeerimise, ametikohtade kavandamise ja analüüsi alusel.
 • Varustada ettevõte potentsiaalsete ja sobiva kvalifikatsiooniga kandidaatidega.
 • Suurendada kvalifitseeritud kandidaatide hulka võimalikult efektiivselt.
 • Tõsta valikuprotsessi edukuse taset, vähendades ala- või ülekvalifitseeritud kandidaatide arvu.
 • Koordineerida koostööd värbamise, valiku, juhtimisprotsesside ja koolitusprogrammide teostajate vahel.

G4S Eesti värbamisprotseduurid turvatöötajatele

 • Kandidaatide esmane hindamine CV või sooviavalduse põhjal.
 • Esmase kontakti loomine värbamisspetsialisti poolt (telefonikõne, e-kiri).
 • Vestlus värbamiskeskuses Paldiski mnt 80 või piirkondliku esinduse kontoris; turvatöötaja nõuetele vastavuse kontroll (vt nõuded turvatöötaja kandidaadile).
 • Töövõimaluste tutvustamine kandidaadile.
 • Töölevõtmise protsessi tutvustamine.
 • Isikuankeedi täitmine, dokumentide esitamine kandidaadi poolt (koolitunnistus, eesti keele tasemetunnistus, passi või ID kaardi koopia, autojuhiload vm).
 • Karistusregistri kontroll (võib aega võtta kuni 2 päeva).
 • Esmakoolituse I osa (10 tundi teooriat, kandidaadile tasuta, saab läbida e-õppe vormis).
 • Vestlus tulevase juhiga.
 • Täiendav taustauuring (eelmised tööandjad, õppeasutused vm).
 • Esmakoolituse II osa (6 tundi väljaõpet objektil).
 • Tervisekontrolli läbimine.
 • Tööle vormistamine.

4 kuu jooksul peale tööleasumist on kohustus läbida koolitus ning sooritada turvatöötaja kvalifikatsioonieksam (50 tundi, tuleneb Turvaseadusest).

Tutvu G4Si aktiivsete tööpakkumistega või saada meile oma CV.

Tutvu G4Si töötaja motivatsioonipaketiga.

Loe lähemalt G4Si värbamiskeskuse kohta kohta.

Tere tulemast G4Si!